Voor onze bewoners en zorgvragers ‘van buiten’, bieden we veel verschillende soorten werk aan op een van onze werkplaatsen.
Jongvolwassenen met een bijzondere ontwikkelingsvraag kunnen terecht bij de werkplaatsen van de Appelboom die op het terrein van de instelling gehuisvest zijn.

Voor jongvolwassenen

De Appelboom biedt in verschillende groepen een gevarieerd dagprogramma aan. Elke dag is er een gemeenschappelijke activiteit, zoals volksdansen, muziek maken en toneel spelen.

KDC De Apppelboom _ muziek

 

In de Jonathan groep staan omhulling en verzorging centraal. De kinderen en jongvolwassenen kunnen zich spelenderwijs ontwikkelen. En omdat het leven hierbij het grote voorbeeld is bieden wij ze een huiselijke situatie, waarin allerlei dagelijkse handelingen kunnen uitnodigen tot nabootsing. Zo wordt er broodjes gebakken, appelmoes gekookt, geveegd, gesopt en ook de planten worden verzorgd. Door deze handelingen kan het bewegen geoefend worden. Niet iedereen kan even actief meedoen. Bij sommigen zal de nadruk vooral liggen op het ervaren van materie, het ervaren van het eigen lijf en een basaal hanteren van voorwerpen. Dit alles wordt doorweven met liedjes versjes en dans al of niet begeleid door muziekinstrumenten, die er mede voor kunnen zorgen dat er een sfeer van plezier en vreugde ontstaat.

KDC De Appelboom Tuitjenhorn _ werkplaats

 


De Karmijn groep heeft een duidelijk gestructureed dagprogramma. Dit is de ambacht klas. De jongeren die hier zitten maken kennis met verschillende ambachten door 6 tot 8 weken achter elkaar met de volgende ambachten kennis te maken. Het bakkers vak, waarbij het graan wordt gemalen en gezeeft, brood of pizza wordt gebakken. De houtwerkplaats, waarbij er met elkaar gezaagd en geschuurd word, en iets gemaakt word. Verder worden er matten en onderzetters gevlochten, manden gevlochten van wilgentenen, kaarsen gemaakt en wordt er met vilt gewerkt. De jongeren komen op deze manier met verschillende materialen en vaardigheden in aanraking, wat maakt dat de keuze voor de stap naar een volwassen werkplaats makkelijker word.

Voor volwassenen

Het leven overdag bestaat uit regelmatige activiteiten die in dienst staan van de persoonlijke ontwikkeling van de bewoners. Elke dag wordt er, na de gezamenlijke ochtendopening in de zaal, gewerkt in een van de werkgebieden.

Alle bewoners hebben werk. Er is ook werk voor externe deelnemers.
De keuze van een werkgebied wordt – waar mogelijk – in nauw overleg met de deelnemer zelf bepaald.
Aan jongeren wordt de kans geboden verschillende werkgebieden en technieken te leren. Stage lopen op werkplaatsen hoort daar bij.

In de werkplaatsen worden zinvolle, kwalitatief goede producten gemaakt. Vanuit andere werkplaatsen wordt zinvolle, gewenste dienstverlening verleend. De zelfstandigheid van de deelnemer en de ontwikkeling van vaak verborgen talenten worden aangesproken.

De medewerkers zijn vakmensen en zien het begeleiden van het proces van samenwerken en het bieden van veiligheid, ontplooiingsmogelijkheden en structuur als hun belangrijkste taken.

Midgard heeft de volgende werkplaatsen: kaarsenmakerij, papierwerkplaats, pottenbakkerij, houtvlechterij, bakkerij, transportdienst, tuingroepen, linnenkamer, winkel, keuken en huishouding.

Voor de ouder wordende bewoner is een speciaal programma ontwikkeld.

De dagbesteding wordt het gehele jaar aangeboden van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 17:00 uur. Er is een aangepast programma tijdens de vakanties. Op feestdagen is de dagbesteding gesloten.

Voor volwassenen wordt dagbesteding het gehele jaar aangeboden van maandag t/m donderdag van 9:00 – 17:00 uur en vrijdag van 9:00 – 12:00 uur. Er is een aangepast programma tijdens de vakanties. Op feestdagen is de dagbesteding gesloten.
De dagbesteding voor kinderen wordt het gehele jaar aangeboden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 – 15:30 en op woensdag van 9:00 – 13:30 uur (10 dagdelen per week). Op feestdagen en één week in de zomervakantie is de dagbesteding gesloten.

Midgard levert verschillende soorten prestaties per dagdeel voor volwassenen (‘licht’, ‘midden’, en ‘zwaar’) en kinderen (‘licht’, ‘middag’, ‘emg’ en ‘gedrag’).