Voor onze bewoners en zorgvragers ‘van buiten’, bieden we veel verschillende soorten werk aan op een van onze werkplaatsen. Kinderen met een bijzondere ontwikkelingsvraag kunnen terecht bij kinderdagcentrum De Appelboom dat op het terrein van de instelling gehuisvest is.

Voor kinderen
Aan de rand van het terrein van Midgard is in een nieuw gebouw kinderdagcentrum De Appelboom gehuisvest.
Bij De Appelboom wordt kinderen van nul tot achttien jaar een warme en veilige omgeving geboden waar ontwikkeling centraal staat.
Er is plaats voor 32 kinderen in meerdere leeftijdsafhankelijke groepen van gemiddeld negen kinderen.

De dagbesteding wordt het gehele jaar aangeboden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 – 15:30 en op woensdag van 9:00 – 13:30 uur (10 dagdelen per week). Op feestdagen en één week in de zomervakantie is de dagbesteding gesloten. Ga naar de website van de Appelboom voor meer informatie

Voor jongeren en volwassenen
Het leven overdag bestaat uit regelmatige activiteiten die in dienst staan van de persoonlijke ontwikkeling van de bewoners. Elke dag wordt er, na de gezamenlijke ochtendopening in de zaal, gewerkt in een van de werkgebieden.

Alle bewoners hebben werk. Er is ook werk voor externe deelnemers.
De keuze van een werkgebied wordt – waar mogelijk – in nauw overleg met de deelnemer zelf bepaald.
Aan jongeren wordt de kans geboden verschillende werkgebieden en technieken te leren. Stage lopen op werkplaatsen hoort daar bij.

In de werkplaatsen worden zinvolle, kwalitatief goede producten gemaakt. Vanuit andere werkplaatsen wordt zinvolle, gewenste dienstverlening verleend. De zelfstandigheid van de deelnemer en de ontwikkeling van vaak verborgen talenten worden aangesproken.

De medewerkers zijn vakmensen en zien het begeleiden van het proces van samenwerken en het bieden van veiligheid, ontplooiingsmogelijkheden en structuur als hun belangrijkste taken.

Midgard heeft de volgende werkplaatsen: kaarsenmakerij, papierwerkplaats, pottenbakkerij, houtvlechterij, bakkerij, transportdienst, tuingroepen, linnenkamer, winkel, keuken en huishouding.

Voor de ouder wordende bewoner is een speciaal programma ontwikkeld.

De dagbesteding wordt het gehele jaar aangeboden van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 17:00 uur. Er is een aangepast programma tijdens de vakanties. Op feestdagen is de dagbesteding gesloten.

Voor volwassenen wordt dagbesteding het gehele jaar aangeboden van maandag t/m donderdag van 9:00 – 17:00 uur en vrijdag van 9:00 – 12:00 uur. Er is een aangepast programma tijdens de vakanties. Op feestdagen is de dagbesteding gesloten.
De dagbesteding voor kinderen wordt het gehele jaar aangeboden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 – 15:30 en op woensdag van 9:00 – 13:30 uur (10 dagdelen per week). Op feestdagen en één week in de zomervakantie is de dagbesteding gesloten.

Midgard levert verschillende soorten prestaties per dagdeel voor volwassenen (‘licht’, ‘midden’, en ‘zwaar’) en kinderen (‘licht’, ‘middag’, ‘emg’ en ‘gedrag’).