Voor bewoners en zorgvragers ‘van buiten’, bieden we, op het terrein van Midgard, verschillende soorten werk in onze werkplaatsen.
Kinderen en jongvolwassenen met een bijzondere ontwikkelingsvraag kunnen hier terecht.

Elk mens heeft de wil zich te ontwikkelen.
De Appelboom biedt in verschillende groepen een gevarieerd dagprogramma aan. Elke dag is er een gemeenschappelijke activiteit, zoals volksdansen, muziek maken en toneel spelen.
KDC De Apppelboom _ muziek

De Appelboom is een dagcentrum voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Kinderen kunnen hier terecht vanaf 0 jaar, totdat zij toe zijn aan een nieuwe stap in hun leven. De ontwikkelingsvraag is hierin leidend.
Achter de beperking van het kind gaat een mens schuil die zich net zo graag wil ontwikkelen als ieder ander. Wij bieden een veilige,omhullende omgeving gericht op de persoonlijke zorgvraag, met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, cultuur en beweging.

Visie
Wij zien de ander als compleet en volwaardig. In de begeleiding sluiten wij aan bij de mogelijkheden en kijken we verder dan de beperking. Hiermee hangt de essentiële opvatting samen dat achter ieder ‘niet kunnen’ een ‘wel willen’ schuilgaat.
We sluiten aan bij de talenten van de kinderen en jongeren en dagen hen uit deze talenten te ontwikkelen.
De begeleiders van de Appelboom willen in eerste plaats het kind ontmoeten en leren kennen en zich inleven in de ander, om vervolgens aansluiting te kunnen maken bij de behoeftes en ontwikkelingsvraag van het kind.
Wij zijn in onze werkwijze geïnspireerd door de antroposofie van Rudolf Steiner, de grondlegger van de vrijeschool.
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat elk kind van nature speciale talenten en behoeften heeft, die vanuit deze visie gestimuleerd en ondersteund wordt.
Een belangrijk uitgangspunt is een balans vinden tussen hoofd, hart en handen.

Wij bieden:

  • Diversiteit – Therapeutische leerprogramma. Activiteiten bieden we zowel individueel als in groepsverband aan.
  • Oogsten – Individuele doelen worden nagestreefd.
  • Groeien – Wij leren met – en van elkaar. Wij zorgen voor elkaar omdat we een gemeenschap vormen.
  • Duurzaam – Wij zijn verbonden met de natuur.
  • Biologisch – Wij eten en drinken biologisch.
  • Seizoenen – Wij volgen het ritme van het jaar en de daarbij horende jaarfeesten.

Het leven overdag bestaat uit regelmatige activiteiten die in dienst staan van de persoonlijke ontwikkeling van de bewoners. Elke dag wordt er, na de gezamenlijke ochtendopening in de zaal, gewerkt in een van de werkgebieden.

Alle bewoners hebben werk. Er is ook werk voor externe deelnemers.
De keuze van een werkgebied wordt – waar mogelijk – in nauw overleg met de deelnemer zelf bepaald.
Aan jongeren wordt de kans geboden verschillende werkgebieden en technieken te leren. Stage lopen op werkplaatsen hoort daar bij.

In de werkplaatsen worden zinvolle, kwalitatief goede producten gemaakt. Vanuit andere werkplaatsen wordt zinvolle, gewenste dienstverlening verleend. De zelfstandigheid van de deelnemer en de ontwikkeling van vaak verborgen talenten worden aangesproken.

De medewerkers zijn vakmensen en zien het begeleiden van het proces van samenwerken en het bieden van veiligheid, ontplooiingsmogelijkheden en structuur als hun belangrijkste taken.

Midgard heeft de volgende werkplaatsen: kaarsenmakerij, papierwerkplaats, pottenbakkerij, houtvlechterij, bakkerij, transportdienst, tuingroepen, linnenkamer, winkel, keuken en huishouding.

Voor de ouder wordende bewoner is een speciaal programma ontwikkeld.

De dagbesteding wordt het gehele jaar aangeboden van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 16:00 uur. Er is een aangepast programma tijdens de vakanties. Op feestdagen is de dagbesteding gesloten.

Voor volwassenen wordt dagbesteding het gehele jaar aangeboden van maandag t/m donderdag van 9:00 – 16:00 uur en vrijdag van 9:00 – 12:00 uur. Er is een aangepast programma tijdens de vakanties. Op feestdagen is de dagbesteding gesloten.
De dagbesteding voor kinderen wordt het gehele jaar aangeboden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 – 15:30 en op woensdag van 9:00 – 13:30 uur (10 dagdelen per week). Op feestdagen en één week in de zomervakantie is de dagbesteding gesloten.

Midgard levert verschillende soorten prestaties per dagdeel voor volwassenen (‘licht’, ‘midden’, en ‘zwaar’) en kinderen (‘licht’, ‘middag’, ‘emg’ en ‘gedrag’).