De Stichting Vrienden van Midgard bundelt alle krachten rond de bewoners van Midgard die buiten het regulieren zorgtraject vallen. Zij brengt wensen en middelen bij elkaar. Wensen van bewoners die niet uit de AWBZ-regeling bekostigd kunnen worden, middelen van mensen die hart hebben voor de bewoners zoals ouders en andere familie, maar ook betrokken ondernemers uit de omgeving die van hun maatschappelijke betrokkenheid blijk willen geven.

Klik hier om naar de website van de vrienden te gaan.