Over de Cliëntenraad-verwanten

De Cliëntenraad-verwanten vertegenwoordigt alle cliënten en biedt ze ondersteuning. De raad bespreekt onderwerpen die belangrijk zijn voor bewoners en deelnemers, zoals vakanties en werk.

De raad ontvangt informatie van Midgard, zodat ze goed kunnen adviseren en samenwerken. Ze kunnen ook zelf onderwerpen aandragen om te bespreken.

 

 

 

 

Waarom lid worden van de Cliëntenraad?
Als lid van de Cliëntenraad spreek je namens de cliënten van de locatie. Het lidmaatschap biedt verschillende voordelen:

  • Betekenisvol en praktisch: Je kunt bijdragen aan veranderingen en echt iets betekenen voor de cliënten.
  • Interessant en motiverend: De zorg en inspraak zijn voortdurend in ontwikkeling.
  • Waardevol: Je gebruikt je eigen talenten en ervaringen om de cliënten te helpen en komt op voor wat zij nodig hebben, vooral voor degenen die niet voor zichzelf kunnen opkomen.
  • Invloedrijk: Je hebt invloed op het beleid en de beslissingen van de locatie en helpt bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning voor bewoners en deelnemers.
  • Persoonlijke ontwikkeling: Je ontmoet nieuwe mensen, leert nieuwe dingen en ontwikkelt vaardigheden.

Vergaderingen
De Cliëntenraad-verwanten vergadert elke zes weken.

Tijdens deze vergadering is er ook een gezamenlijk vergadermoment met de Cliëntenraad-cliënten, cliënten die wonen en werken op Midgard. Zij komen eens per twee weken bijeen voor een vergadering.

Meer informatie
Wil je meer weten of wil je je aanmelden als lid? Stuur een e-mail naar clientenraad@midgard.nl.

We kijken ernaar uit om samen het verschil te maken voor onze cliënten!