We zien de cliënt en diens ouders, verwanten en/of wettelijk vertegenwoordigers als partners in de zorg. Samen geven wij gestalte aan de best mogelijke zorg. In overeenstemming met de cliëntenraad is een visiestuk ontwikkeld “Ouders als partners in de zorg bij Midgard – richtingen om dit realiseren”.
Klik hier om het visiestuk te downloaden.

In de woonhuizen wordt regelmatig met de bewoners gesproken over het leven en werken op Midgard. Dit gebeurt zowel in de groep als individueel. Het voeren van een gesprek met bewoners die niet kunnen praten vraagt extra inlevingsvermogen van de medewerkers.

Tevens vindt eens per jaar met de bewoner en zijn wettelijke vertegenwoordiger een evaluatie plaats van het begeleidingsplan. Vanuit deze bespreking worden keuzes gemaakt voor nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.

In de werkplaatsen vindt regelmatig overleg met de bewoners plaats. Waar mogelijk nemen de bewoners ook deel aan activiteiten van het verenigingsleven in het dorp. Alle bewoners worden vertegenwoordigd door het bestuur van de ouder- en familievereniging. Dit bestuur fungeert als de cliëntenraad.

Regelmatig worden per groep ouderdagen gehouden. Op zo’n dag wordt de gang van zaken besproken of staat een bepaald thema centraal. Hierdoor kunnen ouders, familie en medewerkers elkaar beter leren kennen. Ook komt het voor dat ouders een activiteit organiseren of meegaan met uitstapjes.