veerman1Midgard is een woon- en werkgemeenschap in Tuitjenhorn, Noord-Holland, waar meer dan 100 jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking wonen, naar school gaan, werken en een bloeiend gemeenschapsleven onderhouden. Er zijn kleine woongroepen. De meeste huizen zijn gegroepeerd rond het centraal gelegen plein. De werkplaatsen zijn verspreid over het grote en mooie terrein. Aan alle bewoners wordt vraaggericht werk en/of dagactiviteit geboden, hoe complex hun zorgvraag ook is.

Er is ook plaats voor cliënten van buiten Midgard om in de werkplaatsen te werken.
Op het terrein van de instelling is tevens kinderdagcentrum De Appelboom gehuisvest.

Midgard is een plek waar mensen zich kunnen zich ontwikkelen. Niet alleen de bewoners, maar ook de medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit een sociaaltherapeutische visie, waarin begeleiding en ondersteuning vanuit het oogpunt van gelijkwaardigheid centraal staan. Ontmoeting en ontwikkeling zijn centrale waarden voor zorgvrager en zorgverlener; waarden die Midgard hoog in het vaandel draagt.

Klik hier voor ons Jaarplan 2017
Klik hier voor ons Jaarverslag 2016