Scorlewald_middenplein

 

Over onze kernwaarden (gemeenschapsvorming, omgevingskunde, ontwikkelingsgerichte begeleiding, relatievorming, ritme en rituelen en beroepsontwikkeling) zijn mooie filmpjes gemaakt. Klik hier.

Gemeenschapsvorming
Bij Scorlewald gaan we uit van de eenheid van wonen, werk, therapie en cultuur. Het creëren van een dorpsgemeenschap, waarbij gemeenschapsvorming centraal staat, draagt hier in belangrijke mate toe bij. Ook komt dit tot uitdrukking in de zogenoemde ‘omgekeerde integratie’: mensen uit de omgeving komen naar Scorlewald voor de winkel of de voorjaarsmarkt, een toneel- of muziekuitvoering, een lezing of cursus. De publieke ruimten kunnen in principe door derden worden gebruikt.
Omgekeerde integratie betekent ook dat mensen van buiten de instelling niet alleen op bezoek komen, maar zelfs op het terrein kunnen komen werken of wonen. Daar zijn verschillende woonvormen voor gecreëerd.

Scorlewald_werken in je eigen tempo
Werken

Werken is in het leven binnen Scorlewald heel belangrijk; iedereen heeft zijn taak. Zo kun je bijvoorbeeld pottenbakker, kok of boer van beroep zijn. In totaal zijn er zeventien werkplaatsen. Mensen die nieuw zijn op Scorlewald lopen eerst stage in de verschillende werkplaatsen. Zo kunnen zij ervaren welk beroep het best bij hen past. De werkplaats is ook een opleidingsplaats. Klik hier voor meer informatie over werken.

Recreatie
Scorlewald staat bekend om zijn culturele leven. Er is een eigen toneelzaal, waar bijna elke zaterdagavond voorstellingen worden gegeven. De verschillende christelijke feesten door het jaar heen worden met de hele instelling gevierd.

Op de jaarlijkse voorjaarsmarkt (de tweede zaterdag in mei) presenteren en verkopen alle werkplaatsen hun ambachtelijk gemaakte producten.

Deelname door bewoners aan het maatschappelijk leven wordt gestimuleerd. Bewoners kunnen lid worden van plaatselijke verenigingen of meedoen aan plaatselijke activiteiten.

Scorlewald_boerderij
Natuur

Er is veel zorg en aandacht voor de begroeiing rond de woonhuizen en de werkplaatsen. Langs het terrein is een duinrelsysteem aangelegd en poelen en bosschages, de oevers langs de weilanden zijn natuurvriendelijk ingericht. Ook voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van de boerderij en de groentetuin is veel aandacht. Er wordt gewerkt op basis van biologisch-dynamische uitgangspunten.