Middels een rondleiding (niet in vakanties) bieden wij kennismaking aan op de volgende manier:

Er zijn drie soorten rondleidingen:
1ste vrijdag van de maand, aanvang 09:30 uur; voor zorggerelateerde vragen
2de en 4de woensdag van de maand; voor algemeen geïnteresseerden
3de woensdag van de maand; voor scholen, collega instellingen en opleidingen.
Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur, start vanuit winkel/ontvangst Kardeis.
Aanmelding via tel. 072-5099444 of email naar reserveringen@scorlewald.nl

In de winkel bij de ingang is te zien wat in de diverse ambachtelijke werkplaatsen allemaal gemaakt wordt.

Wie op de hoogte wil zijn van wat er gebeurt, kan abonnee worden van Het Arendblad. Dit verschijnt drie keer per jaar en bevat artikelen over de christelijke feesten, interviews, vakantieverslagen en allerhande wetenswaardigheden.

Op het secretariaat zijn verder de volgende publicaties op te vragen:

  • een algemene folder over Scorlewald,
  • een brochure over de dagbesteding (de werkplaatsen),
  • een folder over de Vriendenstichting van Scorlewald.

Voor wie meer wil weten over de sociaaltherapie en de antroposofie bestaat er een oriëntatiecursus (op tien zaterdagochtenden in de herfst).