Op Scorlewald worden verschillende therapieën aangeboden.

Vanaf het eerste begin is muziektherapie op Scorlewald toegepast en verder ontwikkeld, individueel en in groepen. Het brede Choroi-instrumentarium is daarvoor zeer geschikt. Bij spraaktherapie kunnen spreekoefeningen, behalve voor het verbeteren van spraak en ademhaling, ook worden gebruikt voor het verbeteren van het psychisch functioneren.

Euritmietherapie is een bewegingskunst die aansluit bij de levensprocessen in de mens. De euritmie wordt in groepen gegeven maar ook individueel.

Schildertherapie wordt aan de individuele bewoner gegeven omwille van het harmoniserende effect: activiteit en rust worden in evenwicht gebracht.

Met badtherapie wordt ingewerkt via de huid en het warmteorganisme, verbonden met beweging of massage.