Scorlewald is altijd op zoek naar vrijwilligers voor de meest verschillende werkzaamheden. Het kan gaan om het wandelen met een bewoner, het assisteren in de pottenbakkerij, het helpen van bewoners bij werkzaamheden op het land of in de tuin, enz..

Heeft u belangstelling?
Mail ons op vrijwilligers@scorlewald.nl  voor een actueel overzicht van alle vrijwilligersvacatures.

Samen iets leuks ondernemen – je krijgt er veel voor terug! Er even tussenuit en een terrasje pikken is voor veel van onze bewoners niet zomaar vanzelfsprekend. Je bent eens op een andere manier bezig! Uiteraard worden de gemaakte kosten vergoed.
Ook op de huizen en werkplaatsen zoekt men ondersteuning bij de dagelijkse zorg voor bewoners. Uiteraard zijn de medewerkers van Scorlewald de verantwoordelijke personen op een woonhuis of werkplaats. Maar daarnaast is het ook heel fijn als een vrijwilliger 1- op – 1 met een bewoner kan meewerken of op andere manier ons helpt de zorg beter te maken

Werkdag op Scorlewald – een stap in een andere wereld
Een uitdagend alternatief voor het traditionele bedrijfsuitje.

U bent van harte uitgenodigd om een dag met ons samen te werken in de tuin, op de boerderij of in het landschap van Scorlewald.
Waarom organiseren wij deze dagen? Voor ons staat de ontmoeting centraal! Wij vinden het belangrijk, dat mensen die op Scorlewald wonen en werken, andere mensen kunnen ontmoeten in een gelijkwaardige situatie. En waar kun je elkaar beter ontmoeten dan in het werk! De dag waarop gewerkt kan worden is de donderdag. De groepsgrootte is minimaal 10 personen en maximaal 30 personen.

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

09.00 – 09.30 u.   Ontvangst met koffie
09.30 – 10.00 u.   Rondleiding door verschillende werkplaatsen
10.00 – 12.15 u.   Werken in de tuin, op de boerderij of in de plantsoenen
12.30 – 14.00 u.   Maaltijd geserveerd door werknemers uit de keuken
14.00 – 16.00 u.   Vervolg project
16.00 – 16.30 u.   Afsluiting

De organisatie van het programma wordt door Scorlewald uitgevoerd. Kosten voor deze dag bedragen € 25,- p.p.

Mogelijke projecten:

  • De omheiningen rond de weilanden repareren of vernieuwen
  • Compost uitrijden over de tuin, composthopen omzetten
  • Wieden tussen de gewassen, groente, kruiden
  • Natuurvriendelijke oevers onderhouden,bijvoorbeeld riet maaien en afvoeren
  • Natuurpaden aanleggen en onderhouden
  • Houtwallen snoeien
  • Drinkpoel aanleggen voor het vee
  • Potstal uitmesten

Een ervaring:
Aangezien wij gewoonlijk de hele dag bezig zijn met zakelijke activiteiten, je kent de kreten wel: Optimaliseren, Efficiënt, Risicospreiding, Time management, Targets etc. was het voor mij een verademing om eens naar de wereld te kijken door de ogen van mensen voor wie deze kreten geen belangrijke betekenis hebben. Je wordt op zo’n dag even terug geworpen in een wereld waar de mens en zijn omgeving centraal staan. Persoonlijk heb ik deze dag weer geleerd wat de essentie van het leven eigenlijk is, genieten van het contact met mensen, in al hun verscheidenheid en gelukkig zijn met wie je bent. Het was heerlijk om met mensen te kunnen spreken zonder dubbele bodem. Gewoon praten over wie je bent en wat er bij je hoort.

Resultaat van de dag:
U heeft een geslaagd bedrijfsuitje, u heeft ervaring opgedaan in de omgang met mensen met een verstandelijke handicap en u heeft meegeholpen met het realiseren van projecten op de boerderij, de tuin of in het landschap.