Bezoek ook de eigen website www.dijkgatshoeve.nl

Dijkgatshoeve is een kleinschalige woon- werkgemeenschap in Wieringerwerf. Hier wonen en werken 25 mensen (16 mensen met een verstandelijke beperking, zij wonen in twee groepen en negen mensen met een psychosociale hulpvraag, zij wonen in appartementen).

Het werk op Dijkgatshoeve bestaat uit het onderhoud van een van de mooiste natuurgebieden in de Wieringermeer. Er zijn vijf werkgebieden:

– het landbouwbedrijf met de koeien en schapen
– de melkverwerking in de vorm van een kaas-kwark en ijsmakerij
– de bosbouw in de vorm van beheerswerkzaamheden
– de groentetuin
– de winkel en catering

De boer en zijn gezin wonen op het terrein.

Dijkgatshoeve als cultureel maatschappelijk ontmoetingsplek in de Wieringermeer

Het is de bedoeling dat tal van doelgroepen zich welkom  voelen op Dijkgatshoeve. Zo  start Staatsbosbeheer rondleidingen vanaf Dijkgatshoeve . Er  is een zaal met keuken waar het verenigingsleven, stichtingen en het bedrijfsleven met hun eigen activiteiten gebruik van kunnen maken. Ook  vogelaars, wandelaars, fietsers, recreanten en toeristen zijn van harte welkom.

Duurzaamheid is belangrijk in onze gemeenschap.  Het natuurgebied  wordt op basis van biologische uitgangspunten beheerd . Gebruik van pesticiden en kunstmest zijn dus uit den boze. Verder is Dijkgatshoeve CO2 neutraal.  De energie wordt opgewekt door aardwarmte, zonnestraling en door een computergestuurde houtkachel.

Deze woon- werkgemeenschap is een samenwerkingproject van Scorlewald met Staatsbosbeheer en de woningbouwcorporatie Wooncompagnie.

Voor informatie over dit project kunt u terecht bij Rob Hardewijn
tel: 0725099444. E-mail: r.hardewijn@raphaelstichting.nl

Dijkgatshoeve
Noorderdijkweg 24b
1771 MJ Wieringerwerf
tel. 0227513707
info@dijkgatshoeve.nl
www.dijkgatshoeve.nl