Het leven van de bewoners, maar ook van de medewerkers die op het terrein wonen, bestaat uit drie verschillende gebieden, die samen een geheel vormen. Het wonen, het werken en het culturele leven zijn de drie pijlers waarop het gemeenschapsleven wordt gebouwd. In het dagelijks leven speelt ritme een belangrijke rol. Het ritme van dag en nacht, van wonen en werken, maar ook het ritme van de seizoenen. De steeds terugkerende jaarfeesten worden uitbundig gevierd.

Breidablick levert zorg aan cliënten met een indicatie voor verblijf, dagbesteding of dagbehandeling in groepsverband op basis van:

– Zorg In Natura (ZIN)
– Persoons Gebonden Budget (PGB)
– Contractzorg (onderaanneming)

Wonen
Breidablick levert zorg aan cliënten met de volgende zorgzwaartepakketten:
– ZZP (zorgzwaartepakket) 3VG t/m 8VG,
– ZZP 3LG t/m 7LG,
– ZZP 4VV t/m 9VV,
– ZZP GGZC 3 t/m 6.

Bij het maken van een juiste match tussen vraag van cliënt en aanbod op Breidablick worden ook locatie-specifieke inclusie- en exclusiecriteria gebruikt.
Ook cliënten met sectorvreemde ZZP’s kunnen eventueel worden aangenomen.
Tevens is er de mogelijkheid voor kleinschalig wonen.

Dagbesteding
Op Breidablick wordt voor volwassenen een passende VG-dagbesteding geboden. Dit op grond van een indicatie BG-GRP (begeleiding in groepsverband).
De dagbesteding is het gehele jaar geopend. Op feestdagen is de dagbesteding gesloten.
De dagbesteding is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur (10 dagdelen per week).

Voor omschrijvingen van de diverse indicaties en voor meer informatie over de zorgovereenkomst , klik hier

Jaarlijks worden er met het Zorgkantoor Zaanstreek/Waterland afspraken over de dagbesteding en het aantal ZZP’s gemaakt.

Kosten voor aanvullende dienstverlening
– administratieve ondersteuning € 17,50 per maand
– waskosten privé-kleding € 25,00 per maand
– Voor deelname aan culturele activiteiten hanteert Breidablick de Activiteitenkaart. Middels deze strippenkaart kunnen de bewoners deelnemen aan diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld de culturele avonden en het volksdansen. De kosten voor de Activiteitenkaart bedragen 50 euro.

Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot Irene Keff, i.keff@breidablick.nl