Volg de Vriendenstichting op facebook en bezoek hun website.

De bewoner staat centraal in de visie van Breidablick. Een mens komt het beste tot bloei als hij woont, leeft en werkt in een natuurlijke omgeving die bij hem past. De stichting Vrienden van Breidablick stelt zich ten doel het welbevinden van bewoners te vergroten en doet dit door projecten te financieren waarvoor in het overheidsbudget geen geld is.
De Vriendenstichting is afhankelijk van financiële steun door vrienden, familie, donateurs, sponsors en charitatieve fondsen.

De jaarbrief is te vinden op de website van de Vriendenstichting. Klik hier.

Resultaten

Sinds de oprichting in 1996 heeft de Vriendenstichting o.a. de volgende zaken gerealiseerd:
– een therapeutische speel- en oefentuin, een groentekas voor de tuin
– muziekinstrumenten voor therapie en plezier, nieuw en gebruikt
– een video-projectiesysteem voor filmvoorstellingen
– kerstattentie voor deelnemers aan de werkplaatsen
– invalidenbus voor uitstapjes met rolstoelgebonden bewoners
– een paardenstal en paardenbak
– de inrichting van de rouwkamer
– een elektrische huifwagen voor ritten met 4 rolstoelbewoners op en buiten het terrein
– vervanging fitness-apparatuur bewegingsbeperkte bewoners
– creëren van schaduwplekken bij de terrassen van de huizen door dakplatanen en andere bomen
– recreatieve buitenvoorzieningen in tuinen van gesloten huis voor ernstig gedragsbeperkte bewoners
– aanpassen ter beschikking gestelde duofiets voor beperkte bewoners
– bijdrage aan buiten totaaltheaterdag op Breidablick met bewoners en vrijwilligers in september 2012

Verlanglijstje
De Vriendenstichting denkt mee over het realiseren voorzieningen op muzikaal- en vrijetijdsgebied, vervanging door boktor afgekeurd toestel in de therapeutische speeltuin. Stimuleert creatieve oplossingen bij dure wensen, bv. aanschaffen en/of aanpassen van goede gebruikte materialen (blaasinstrumenten, duofiets).
Daarnaast is een eigen website in ontwikkeling en een nieuwe folder.

Hoe kunt u meedoen?
U kunt op verschillende manieren een bijdrage leveren:
Donatie:
Indien u zich opgeeft als donateur doen wij u jaarlijks een acceptgiro toekomen, waarmee u een bedrag naar keuze kunt overmaken met een minimum van € 25,00.
Schenking:
Natuurlijk kunt u ook een schenking doen op een moment dat het u schikt.
Legaat:
U kunt er ook voor kiezen de stichting Vrienden van Breidablick in uw testament op te laten nemen. Desgewenst kunt u laten vastleggen waar onze stichting het geld aan moet besteden.
Fiscus:
Donaties, schenkingen en lijfrenteconstructies kunnen fiscaal aftrekbaar zijn.

De Stichting Vrienden van Breidablick wordt door de belastingdienst aangemerkt als vallende onder de nieuwe ANBI regeling.

Contact
Wilt u meer informatie, zich aanmelden als Vriend van de Vriendenstichting of uw ideeën over acties of sponsoractiviteiten met de Vriendenstichting delen, neemt u dan gerust contact met ons op:
Wilma Boele, voorzitter, tel. 072 – 5727350, e-mail: info@vriendenvanbreidablick.nl

De sociaal therapeutische woon- en werkgemeenschap Breidablick is gevestigd in Middenbeemster en maakt deel uit van de Raphaëlstichting, een zorgaanbieder in Noord- en Zuid-Holland.

 

Secretaris : T.Beets Dijkmeijer
p/a Postbus 1057
1440 BB Purmerend
06 51405773

Penningmeester: G.J.A. Molkenboer
Speuldersbos 7
1447 TG Purmerend
06 53247099
Bank : Rabobank Waterland en Omstreken – IBAN: NL31RABO034.23.58.960

Kijk ook op

https://www.facebook.com/vriendenvanbreidablick
www.vriendenvanbreidablick.nl