Persoonlijke verzorging
De locatie van de Raphaëlstichting zorgt voor de persoonlijke verzorging die past binnen uw indicatie. Bij persoonlijke verzorging gaat het om het ondersteunen of overnemen van uw zelfzorg. Persoonlijke verzorging is gericht op het opheffen van het tekort aan zelfredzaamheid dat u ervaart. Dit kan ook inhouden dat u wordt gestimuleerd om deze activiteiten zelf te doen en aan te leren.

Bij persoonlijke verzorging kan aan de volgende activiteiten worden gedacht:

Hulp en begeleiding bij persoonlijke verzorging en hygiëne

 • Wassen (geheel of gedeeltelijk, in bed, douche of aan de wastafel) en haren wassen.
 • Opmaken van het bed indien u bedlegerig bent.
 • Hulp en begeleiding bij het aankleden en uitkleden.
 • Hulp bij het aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen, prothesen, elastische kousen.
 • Hulp en begeleiding bij toiletgang, hulp bij het aanleggen van een urinaal, hulp bij het op de po gaan, verwisselen van incontinentiemateriaal
 • Hulp en begeleiding bij onder andere: mondverzorging en gebitsverzorging (waaronder prothese), scheren, handverzorging en voetverzorging, sieraden omdoen, enzovoort.

Hulp en begeleiding bij eten en voeding

 • Hulp bij het eten en drinken.
 • Toedienen van sondevoeding.

Hulp bij beweging en houding

 • Hulp en begeleiding bij transfers (bijvoorbeeld in/uit bed, bed-stoel, in/uit bad).
 • Hulp bij wisselliggingen.
 • Hulp bij houding in bed, stoel, enzovoort.

Hulp bij huidverzorging

 • Reguliere huidverzorging.
 • Smetten voorkomen en verzorgen van smetplekken (roodheid en irritaties van de huid).
 • Voorkomen decubitus/verzorgen niet-open huid.
 • Verzorgen van stoma en andere onnatuurlijke lichaamsopeningen bij intacte huid, enzovoort.

Hulp bij medicijngebruik

 • Aanreiken van medicijnen.
 • Hulp bij innemen medicijnen.
 • Zalf of crème aanbrengen op een intacte huid, enzovoort.

Voetverzorging
Alle noodzakelijke voetverzorging, met uitzondering van geneeskundige voetzorg, is te beschouwen als persoonlijke verzorging. Het maakt daarbij geen verschil wie de zorg biedt. Dat kan een verzorgende, een pedicure of bijvoorbeeld een podotherapeut zijn.
Als geneeskundige zorg nodig is, zoals bij diabetesvoeten het geval kan zijn, dan wordt dit alléén voor mensen met indicatie verblijf én behandeling in dezelfde instelling door de locatie betaald. Indien u een indicatie zonder behandeling hebt, dan is dit zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (huisartsenzorg, ketenzorg). In uw zorgpolis staat welke zorg wordt vergoed en hoe de procedure voor vergoeding is geregeld.

Het is aan de locatie waar u woont om te bepalen wie de voetverzorging/voetzorg die tot de Wlz-zorg behoort op een verantwoorde manier kan bieden. Bij mensen zonder voetproblemen kan een verzorgende of een pedicure de voetverzorging bieden. Bij voetproblemen zal meer deskundigheid nodig zijn van bijvoorbeeld een gespecialiseerde pedicure of een podotherapeut. De locatie waar u woont betaalt de kosten van de noodzakelijke voetverzorging/voetzorg die onderdeel is van de Wlz.

Mocht er geen (medische) noodzaak zijn voor behandeling door een pedicure, maar u dit (om bijvoorbeeld cosmetische redenen) wel wilt, dan zijn de kosten hiervan voor uw eigen rekening.

Incontinentiemateriaal
De kosten voor incontinentiemateriaal worden door de locatie van de Raphaëlstichting betaald.

Benodigdheden voor de verzorging
Benodigdheden voor de verzorging, zoals steriele handschoenen, speciale washandjes (verzorgend wassen) en jassen, vallen onder persoonlijke verzorging. Deze worden dan ook door de locatie betaald. Algemene verzorgingsartikelen, zoals tandpasta en zeep, betaalt u zelf.

Meer informatie over Persoonlijke verzorging vindt u bij het Wlz Zorgkompas.

Overzicht