Palliatief terminale zorg
Palliatief terminale zorg is zorg in de laatste levensfase. Een arts stelt vast of de laatste levensfase is aangebroken met een terminaliteitsverklaring. Uw levensverwachting is dan niet langer dan 3 maanden. Als u een Wlz-indicatie heeft met verblijf, dan wordt palliatief terminale zorg betaald door de locatie. Als u palliatief terminale zorg ontvangt, dan kan extra geld nodig zijn voor de noodzakelijke zorg. De locatie zorg voor het aanvragen van deze extra middelen.

Overlijden
Bij overlijden betaalt de locatie van de Raphaëlstichting een arts die komt schouwen. Sommige locaties verzorgen zelf de laatste verzorging van de overledene (kosteloos). Ook zorgt de locatie (indien gewenst) voor het klaarmaken van de overledene voor vervoer naar elders.
Op de dag van overlijden van een cliënt dragen wij de zorg over aan de nabestaanden. Nabestaanden regelen zelf de begrafenis of crematie of huren hier een uitvaartbegeleider voor in. Dat houdt in: de laatste verzorging (afleggen), het verzorgen van alle formaliteiten bij gemeente, het regelen van een begraafplaats of crematorium en het begeleiden van de uitvaart. De totale kosten van een uitvaart kunnen hoog zijn. De Raphaëlstichting adviseert om een uitvaartverzekering af te sluiten.

Sommige locaties van de Raphaëlstichting bieden de mogelijkheid om tegen vergoeding gebruik te maken van faciliteiten (gebruik zaal), diensten (muziek, catering, bijzetten van de urn) en producten (urn van pottenbakkerij, wade, condoleanceboek, baarplank). Indien u hier gebruik van wil maken, kunt u dit kenbaar maken bij de locatie.

Na het overlijden
De kamer van de overleden cliënt is nog 7 dagen beschikbaar, gerekend vanaf de datum van overlijden. Nabestaanden worden geacht de kamer zelf leeg te maken. Indien gewenst kan de locatie helpen bij het inschakelen van een verhuisbedrijf. De kosten hiervan, inclusief opslag en vervoer, zijn voor rekening van de nabestaanden.