Algemeen
U woont op een locatie van de Raphaëlstichting op basis van Zorg in natura (ZIN*). U mag dan van de locatie van de Raphaëlstichting verwachten:

 • Dat we er samen alles aan doen om u zo veilig en prettig mogelijk te laten wonen.
 • Dat duidelijk is wat het voor uw portemonnee betekent als u op een locatie van de Raphaëlstichting gaat wonen.
 • Dat u zelf kan kiezen hoe u uw kamer/appartement/woning inricht.
 • Dat u zelf kan kiezen welke (extra) producten en diensten u van de locatie van de Raphaëlstichting wilt gebruiken.
 • Dat er geen financiële verrassingen zijn.
 • Dat uw zelfstandigheid en ontwikkeling centraal staan.
 • Dat alle afspraken over hoe u woont, de zorg en begeleiding die u ontvangt en uw ontwikkeling vastgelegd worden in uw zorgplan. Ook (extra) diensten en producten die u afneemt en de bijbehorende afspraken over wie daarvoor de kosten draagt, worden opgenomen in uw zorgplan.
 • Dat u duidelijk wordt uitgelegd welke bijzondere afspraken er gelden rond uw woonplek.
 • Dat alle afspraken die voor u en uw medebewoners gelden, in het huiskamer-/bewonersoverleg worden besproken.
 • Dat u altijd met uw vragen terecht kunt bij uw persoonlijk begeleider of de woonhuisleider.

WLZ (De Wet Langdurige Zorg)
De Wlz bepaalt welke producten en diensten voor rekening van de locatie van de Raphaëlstichting zijn en welke kosten u zelf moet dragen.
Bij verblijf met behandeling worden de meeste zorgkosten door de Wlz vergoed. Bij verblijf zonder behandeling kunnen bepaalde producten en diensten die niet vergoed worden door de Wlz mogelijk vergoed worden door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de eigen (aanvullende) zorgverzekering van de cliënt. In het Wlz-Kompas legt Zorginstituut Nederland uit welke zorg onder de Wlz valt.

Alle extra’s die niet door de Wlz, de Wmo of de eigen zorgverzekering vergoed worden, komen volledig voor rekening van de cliënt. Een aantal van deze extra producten en diensten kan de cliënt bij de locatie van de Raphaëlstichting afnemen tegen betaling van een eigen bijdrage. De Raphaëlstichting hanteert voor deze producten en diensten vastgestelde tarieven zodat de kosten vooraf duidelijk zijn. De tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld, rekening houdend met de dan geldende wet- en regelgeving en de daadwerkelijke kosten van de producten of diensten. Wanneer u geen gebruik maakt van een product, dienst of activiteit, bv. door afwezigheid, dan kunt u geen aanspraak maken op de geldwaarde van dit product, dienst of activiteit.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de kosten van producten en diensten? Dan kunt u terecht bij de teamleider of zorgmanager. Ook kunt u zelf kijken op deze wie-betaalt-wat-website. Indien er gecompliceerde vragen onbeantwoord blijven rondom vergoedingen of u komt er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met het Wie-Betaalt-Wat-loket. De medewerkers van het Wie-Betaalt-Wat-Loket zullen uw vraag doorzetten naar de persoon die daar antwoord op kan gegeven óf zelf nader onderzoek uitvoeren (conform wet- en regelgeving) en uitspraak doen/ advies uit brengen, teneinde duidelijkheid te geven aan cliënten en medewerkers.

Wanneer is deze informatie niet op u van toepassing?
Indien uw zorg niet in Zorg in natura* (ZIN) wordt gefinancierd (bijvoorbeeld door VPT, MPT, PGB) of u valt onder beschermd wonen (Wmo) dan kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op deze wie-betaalt-wat informatie. In dat geval zullen wij afspraken op maat met u maken. Meer informatie over verschillende leveringsvormen van woonzorg/verblijf vindt u hier.

Alleen dagbesteding
Indien u niet op een locatie van de Raphaëlstichting woont, maar alleen dagbesteding ontvang, dan zijn alleen de volgende onderwerpen voor u van toepassing:

 • Vervoer
 • Voeding
 • Verzekering

* Zorg in Natura is zorg die de zorgaanbieder voor u regelt. De zorgaanbieder bepaalt samen met u hoe u de zorg krijgt en zorgt voor de administratie. U hoeft daar zelf niets voor te doen.