U heeft een zzp indicatie voor verblijf met behandeling
  U heeft een zzp indicatie voor verblijf zonder behandeling

Activiteiten

Administratiekosten en Gemeentebelasting

Begeleiding

Domotica

Eigen kamer/woning

Energiekosten

Geestelijke verzorging

Hulpmiddelen en medicatie

  U heeft een zzp indicatie voor verblijf met behandeling
  U heeft een zzp indicatie voor verblijf zonder behandeling

Product of dienst Wie betaalt wat?
Verpleeghulpmiddelen algemeen (hoog-laag bed, tillift en toebehoren, douchebrancard of rollator) Betaalt de locatie Betaalt de locatie
Verpleeghulpmiddelen individueel Betaalt de locatie Betaalt de locatie
ADL hulpmiddelen zelfzorg (hoog-laag bed, papegaai, bedrekbeschermers) Betaalt de locatie Betaalt de locatie
Woningaanpassingen
(electrisch bedienbare deuropeners, steunbeugels, etc.)
Betaalt de locatie Betaalt de locatie
Prothesen, orthesen, ligorthesen Betaalt het zorgkantoor, de locatie vraagt dit voor u aan Betaalt u zelf
Steunkousen (therapeutisch elastische kousen) Betaalt het zorgkantoor, de locatie vraagt dit voor u aan Betaalt u zelf
Maatwerk tilbanden Betaalt het zorgkantoor, de locatie vraagt dit voor u aan Betaalt het zorgkantoor, de locatie vraagt dit voor u aan
Aanschaf aangepaste (scheur)kleding Betaalt het zorgkantoor, de locatie vraagt dit voor u aan Betaalt u zelf
Aanschaf fixatiemateriaal Betaalt de locatie Betaalt u zelf, via ziektekostenverzekering
Aanschaf orthopedisch schoeisel
(inclusief inlays/steunzolen én grote en kleine reparaties orthopedisch schoeisel na garantietermijn)
Betaalt het zorgkantoor, de locatie vraagt dit voor u aan Betaalt u zelf, via ziektekostenverzekering
Anti-decubitus materiaal (bijv. matras) Betaalt de locatie Betaalt u zelf, via ziektekostenverzekering
Loophulpmiddelen (rollator bv) Betaalt de locatie Betaalt de locatie
(Elektrische)Rolstoel individueel gebruik (inclusief onderhoud en reparatie) Betaalt de locatie Betaalt de locatie
Rolstoel algemeen gebruik Betaalt de locatie Betaalt de locatie
Scootmobiel of individueel aangepaste fiets Betaalt de locatie Betaalt de locatie
Losse inlays/steunzolen Betaalt u zelf. Soms wordt dit vergoed via aanvullende ziektenkostenverzekering Betaalt u zelf. Soms wordt dit vergoed via aanvullende ziektenkostenverzekering
Bril, lenzen of gehoorapparaat Betaalt u zelf. Soms wordt dit vergoed via aanvullende ziektenkostenverzekering Betaalt u zelf. Soms wordt dit vergoed via aanvullende ziektenkostenverzekering

Kleding en Linnengoed

Product of dienst Wie betaalt wat?
Aanschaf kleding en schoeisel Betaalt u zelf
Aanschaf beddengoed, handdoeken Betaalt de locatie
Werkkleding, werkschoenen of andere zaken die nodig zijn (bijvoorbeeld uit veiligheidsoogpunt) Betaalt de locatie
Linnengoed (platgoed) Betaalt de locatie
Kleding labelen U betaalt hiervoor een vergoeding zoals deze is afgesproken met de cliëntenraad van de locatie waar u woont. Dit bedrag staat ook op de website van de locatie.
Wasverzorging compleet door locatie Raphaëlstichting (niet alle locaties bieden deze dienst aan, het alternatief is dan uitbesteding aan een wasserij)

(Wassen, drogen, en strijken van de kleding. Tevens logistieke kosten voor het sorteren van de was, het in en uit de machine halen, in de droger doen of ophangen van de kleding, strijken, opvouwen en weer sorteren van de kleding naar cliënt. Stomen maakt geen onderdeel uit van de wasverzorging compleet)

U betaalt hiervoor een vergoeding zoals deze is afgesproken met de cliëntenraad van de locatie waar u woont. Dit bedrag staat ook op de website van de locatie.
Wasverzorging uitbesteden aan een externe wasserij Betaalt u zelf.
Werkelijk gemaakte kosten
Wassen door medewerkers met gebruik van uw wasapparatuur U betaalt hiervoor een vergoeding zoals deze is afgesproken met de cliëntenraad van de locatie waar u woont. Dit bedrag staat ook op de website van de locatie.
U wast zelf met gebruik van wasapparatuur en wasmiddel van locatie Raphaëlstichting U betaalt hiervoor een vergoeding zoals deze is afgesproken met de cliëntenraad van de locatie waar u woont. Dit bedrag staat ook op de website van de locatie.
U wast zelf met eigen wasmiddel en eigen wasapparatuur (thuis of op locatie) Betaalt u zelf
Extra waskosten door aandoening of ziekte Betaalt de locatie

Medische zorg en behandeling

  U heeft een zzp indicatie voor verblijf met behandeling
  U heeft een zzp indicatie voor verblijf zonder behandeling

Product of dienst Wie betaalt wat?
Huisarts Betaalt de locatie Betaalt u zelf, via ziektenkostenverzekering
Tandarts De tandarts of mondhygiënist declareert zelf de kosten voor uw behandeling bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor betaalt deze kosten. De tandarts dient op de hoogte te zijn van uw Wlz-indicatie. Voor bijzondere tandheelkundige zorg (bijvoorbeeld protheses, implantaten, kronen, bruggen of een beugel) moet de tandarts of orthodontist eerst toestemming vragen aan het zorgkantoor. Bijzondere tandheelkundige zorg wordt niet altijd (volledig) vergoed. Het is belangrijk dat u vóór aanvang van de behandeling aan de tandarts vraagt of deze vergoed wordt.
Psychiatrische behandeling Betaalt de locatie indien behandeling is geïndiceerd en deel uitmaakt van de beperking. Als de behandeling van de psychische stoornis los van de Wlz-behandeling kan worden geleverd en integrale behandeling dus niet nodig is, dan wordt de zorg voor de psychische stoornis geleverd en betaald uit de ziektekostenverzekering. Betaalt u zelf, via ziektenkostenverzekering
Ziekenhuisopname en/of behandeling/consult door medisch specialist Betaalt u zelf, vergoed via ziektenkostenverzekering. Wel is er verplicht een eigen risico en een eigen bijdrage Betaalt u zelf, vergoed via ziektenkostenverzekering. Wel is er verplicht een eigen risico en een eigen bijdrage
Medicijnen allopathisch (apotheek) Betaalt de locatie indien door arts voorgeschreven Betaalt u zelf, via ziektenkostenverzekering
Medicijnen antroposofisch /homeopathies (apotheek) Betaalt de locatie indien door arts voorgeschreven Betaalt u zelf, soms vergoed via ziektenkostenverzekering
Paramedici/Therapeut (fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist) Betaalt de locatie indien behandeling is geïndiceerd door arts of indicatiesteller. In enkele gevallen wordt de logopedist of diëtist vergoed door de zorgverzekering. Betaalt u zelf, via ziektenkostenverzekering
Vaktherapieën (alternatieve therapieën zoals eurtimie, muziek, bad etc.) Betaalt de locatie indien behandeling is geïndiceerd door arts of door een door de locatie geautoriseerde indicatiesteller. Betaalt u zelf, soms vergoed via ziektenkostenverzekering

Schoonmaak

Televisie, radio, telefoon en internet

Vervoer

  U heeft een zzp indicatie voor verblijf met behandeling
  U heeft een zzp indicatie voor verblijf zonder behandeling

Product of dienst Wie betaalt wat?
Vervoer naar huisarts, tandarts, therapeut Valt de behandeling onder de medische zorg die onder de Wlz valt, dan zorgt de locatie voor het vervoer indien u dat niet zelf kunt. Hiervan is sprake bij de huisarts, tandarts en therapeut. Betaalt u zelf, soms via de ziektekostenverzekering
Vervoer naar medisch-specialist Ook als u naar een medisch-specialist gaat, dan zorgt de locatie voor het vervoer indien u dat niet zelf kunt.In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) het vervoer naar en van een ziekenhuis, zorgverlener of instelling. De zorgverzekeraar vergoedt alleen kosten voor het gebruik van de (eigen) auto, taxi of openbaar vervoer als een verzekerde:

  • Zich uitsluitend per rolstoel kan verplaatsen (bijvoorbeeld bij een gebroken heup).
  • Een zeer beperkt gezichtsvermogen (slechtziendheid) heeft, dat verplaatsing zonder begeleiding niet mogelijk is.
  • Nierdialyses moet ondergaan in een instelling.
  • Behandelingen bij kanker met chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie moet ondergaan.
  • Jonger dan 18 jaar is, en gebruik maakt van verzorging vanwege complexe somatische (lichamelijke) problematiek, of een lichamelijke handicap heeft.
  • Een langdurige ziekte of aandoening heeft waarvoor langere tijd vervoer nodig is (deze mogelijkheid staat ook bekend als de hardheidsclausule)

Een verzekerde die recht heeft op een vergoeding van de reiskosten, kan ook een vergoeding voor de reiskosten van zijn begeleider krijgen, als begeleiding noodzakelijk is. Kinderen jonger dan 16 jaar hebben altijd recht op vergoeding van de reiskosten van begeleiding. In bijzondere gevallen kan de zorgverzekeraar de kosten van 2 begeleiders vergoeden.

(Zie paragraaf 2.10 voor begeleiding bij vervoer)

Betaalt u zelf, soms via de ziektekostenverzekering
Vervoer van en naar de dagbesteding of het werk De locatie is verantwoordelijk voor het zorgen voor passend vervoer van en naar de dagbesteding en bekostigd deze dan ook. De begeleiding die nodig is bij dit vervoer maakt daarvan onderdeel uit. Dit geldt ook als u niet bij een locatie van de Raphaëlstichting woont, maar wel dagbesteding heeft of werkt.

Alleen externe dagbesteders:
Mocht u (uit overtuiging) kiezen voor dagbesteding bij een locatie van de Raphaëlstichting, maar niet wonen bij de Raphaëlstichting, terwijl er een passend alternatief voor dagbesteding dichterbij uw woonplaats is: dan kan de locatie u vragen om een vrijwillige eigen bijdrage voor de reiskosten.

Vervoer naar sociale activiteiten Betaalt u zelf of via Wmo

Soms geeft de gemeente een vergoeding voor de kosten van sociaal vervoer. Vraag aan uw curator/bewindvoerder of dat ook in uw geval geldt.

Als u een medewerker of vrijwilliger vraagt om u te brengen of te halen, dan betaalt u de gereden kilometers en eventueel de begeleidingsuren.

Vervoer met openbaar vervoer Dit betaalt de locatie, of betaalt u zelf. Dit hangt af van de bestemming van uw reis (zie voorgaande)
Vervoer met gehuurde auto/bus Huurprijs wordt verrekend over aantal deelnemers
Kosten gebruik van instellingsvoertuig naar sociale activiteiten: personenauto of personenbus (eventueel met aanpassing voor rolstoel) Totaal € 6,50 per deelnemer per rit (heen en terug) ongeacht het aantal kilometers.

Voor groepsvakanties met instellingsvoertuigen gelden andere tarieven (vergelijkbaar met commerciële huur van een voertuig).

Voeding

 

Product of dienst Wie betaalt wat?
Maaltijden, drankjes, fruit en tussendoortjes Betaalt de locatie indien u bij de Raphaëlstichting woont
Extra tussendoortje (bovenop de tussendoortjes die men van de locatie krijgt) Betaalt u zelf
Medisch noodzakelijk dieet of een dieet dat voortkomt uit uw beperking Betaalt de locatie
U woont bij de Raphaëlstichting en kookt dagelijks zelf en doet hiervoor zelf boodschappen

NB 1: Deze vergoeding is bedoeld voor cliënten die structureel zelf koken en is niet bedoeld voor cliënten die in het weekend niet mee-eten omdat zij naar hun familie gaan)
NB 2: U kunt altijd levering in natura verlangen, ook als u eerder akkoord was gegaan met betaling van een geldbedrag.

Locatie betaalt voedingsgeld € 8,75 per dag
‘Normale’ voeding tijdens groepsvakantie Betaalt de locatie
Indien u 4 dagen of langer op vakantie gaat, kunt u aanspraak maken op een vergoeding van de voedingskosten à € 8,75 per dag. Locatie betaalt voedingsgeld à € 8,75 per dag

Voor het aanvragen van de vergoeding voor de voedingskosten kunt u zich wenden tot de daartoe aangewezen persoon/personen op de locatie waar u woont. Bij voorkeur vraagt u deze vergoeding vooraf aan.

Uit eten Betaalt u zelf

 

Verzekeringen

Verzorging