Feest van cliënten
Samen met familie of vrienden en na overleg met de persoonlijk begeleider of leidinggevende kunt u op de woonlocatie een feestje organiseren ter gelegenheid van bijvoorbeeld uw verjaardag. U verzorgt en betaalt alles zelf, van de hapjes en drankjes tot en met de afwas en het opruimen. Op sommige locaties is het mogelijk hiervoor het restaurant te huren.

Ontspanning
Binnen de locatie worden hierover gezamenlijke afspraken gemaakt. Dit kan in het huiskamer-/bewonersoverleg. Als u individuele wensen heeft worden hierover ook afspraken gemaakt.
Organiseert de locatie uitstapjes, dan kunt u hieraan deelnemen, maar dit is niet verplicht. Gaat u mee met het uitje, dan kan de locatie hiervoor een bijdrage vragen.

Zwemmen
Zwemmen op therapeutische basis betaalt de locatie waar u woont. Daarvoor is een indicatie van een therapeut of huisarts vereist.
Individueel zwemmen als recreatie is voor uw eigen rekening, net als eventuele begeleiding die u daarbij inhuurt.
Zwemmen kan ook als groepsactiviteit plaatsvinden vanuit het woonhuis. De kosten voor reizen en het zwembad zijn dan voor rekening van de deelnemers, de begeleiding wordt in dit geval vergoed door de instelling.

Vakantie
Op dit moment vindt er overleg plaats met de Centrale Clëntenraad van de Raphaëlstichting om tot nieuwe, voor de hele stichting geldende, prijsafspraken te komen. Verwachting is dat dit medio april 2020 gerealiseerd is.