Feest van cliënten
Samen met familie of vrienden en na overleg met de persoonlijk begeleider of leidinggevende kunt u op de woonlocatie een feestje organiseren ter gelegenheid van bijvoorbeeld uw verjaardag. U verzorgt en betaalt alles zelf, van de hapjes en drankjes tot en met de afwas en het opruimen. Op sommige locaties is het mogelijk hiervoor het restaurant te huren.

Ontspanning
Binnen de locatie worden hierover gezamenlijke afspraken gemaakt. Dit kan in het huiskamer-/bewonersoverleg. Als u individuele wensen heeft worden hierover ook afspraken gemaakt.
Organiseert de locatie uitstapjes, dan kunt u hieraan deelnemen, maar dit is niet verplicht. Gaat u mee met het uitje, dan kan de locatie hiervoor een bijdrage vragen.

Zwemmen
Zwemmen op therapeutische basis betaalt de locatie waar u woont. Daarvoor is een indicatie van een therapeut of huisarts vereist.
Individueel zwemmen als recreatie is voor uw eigen rekening, net als eventuele begeleiding die u daarbij inhuurt.
Zwemmen kan ook als groepsactiviteit plaatsvinden vanuit het woonhuis. De kosten voor reizen en het zwembad zijn dan voor rekening van de deelnemers, de begeleiding wordt in dit geval vergoed door de instelling.

Vakantie
De locaties van de Raphaëlstichting zijn niet verplicht om vakanties te organiseren of hier financieel aan bij te dragen. Wij kunnen twee vormen van vakantie onderscheiden: Groepsvakantie en Individuele vakantie.

Groepsvakantie
Afhankelijk van de locatie en woonvoorziening waar u woont, kunnen er in overleg met alle betrokkenen groepsvakanties georganiseerd worden. Het is fijn als u met medebewoners op vakantie kunt onder begeleiding van medewerkers van de locatie waar u woont. U heeft altijd zelf de keuze om wel of niet mee te gaan. Als u ervoor kiest om mee te gaan dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage.

Organiseert uw locatie een groepsvakantie en gaan medewerkers van de Raphaëlstichting mee op vakantie, dan wordt per situatie vooraf een eigen bijdrage apart berekend en voorgelegd aan de deelnemende cliënten/vertegenwoordigers. Afhankelijk van de situatie wordt de eigen bijdrage van de deelnemende cliënten gebaseerd op de volgende componenten:

 • Kosten voor de verblijfsvoorziening gedeeld door het aantal deelnemers.
 • Kosten vakantievervoer gedeeld door het aantal deelnemers.
 • Aanschaf materialen gedeeld door het aantal deelnemers.
 • Uitjes (entreegelden bv) en extra voedingskosten (bovenop het voedingsbudget à € 8,75 per dag), gedeeld door het aantal deelnemers.
 • Kosten (per uur) voor de extra kosten van begeleiding, gedeeld door het aantal deelnemers.

Toelichting:
Conform de CAO moet de locatie van de Raphaëlstichting de medewerker voor deelname aan een meerdaagse vakantie van cliënten de gewone dienst (7,2 uur) betalen én een extra vergoeding van 4 uur per etmaal.

Een voorbeeld:
Een cliëntenvakantie van een midweek omvat 5 werkdagen. De Raphaëlstichting gaat daarbij uit van 4 etmalen, om te voorkomen dat u te veel kosten in rekening wordt gebracht.
De vergoeding per medewerker bedraagt 4 uur x 4 etmalen = 16 uur.
Uitgaand van een vakantie van 5 werkdagen is dit 16 : 5 = 3,2 uur per dag (totaal 16 uur).
Kosten voor de deelnemers in dit voorbeeld:

 • Aantal dagen vakantie x 3,2 uur x aantal medewerkers = … uren.
 • Aantal uren x € 40,- = totale kosten
  Totale kosten, gedeeld door het aantal deelnemers aan de vakantie = kosten per cliënt.
  Hiervoor geldt geen opslag BTW, omdat de Belastingdienst dit ziet als zorgverlening.

Individuele vakantie
Als u zelfstandig op vakantie gaat dan betaalt u vrijwel alle kosten zelf. Indien u 4 dagen of langer op vakantie gaat, kunt u wél aanspraak maken op een vergoeding van de voedingskosten à € 8,75 per dag (lees meer: voeding). Wij willen u verzoeken vakanties altijd af te stemmen met de woonlocatie.

In de periode dat u geen zorg van de Raphaëlstichting ontvangt omdat u op vakantie bent, betaalt u wel de eigen bijdrage aan het CAK (indien u 18 jaar of ouder bent). De locaties van de Raphaëlstichting betalen niet mee aan vakantiebegeleiding bij andere aanbieders.

Indien u besluit om meer dan 42 dagen afwezig te zijn op jaarbasis, dan willen wij u vragen om dit vroegtijdig te overleggen met uw woonlocatie. Dit heeft namelijk financiële consequenties voor de locatie waar u woont.