Jaarfeesten
De jaarfeesten bieden structuur aan het gemeenschapsleven op de locaties. Zij dragen voor een belangrijk deel bij aan de antroposofische identiteit van de locatie en geven de cliënten een oriëntatie in de tijd (tijdsbeleving anders dan de kloktijd). De jaarfeesten worden dan ook door de instellingen bekostigd. Gestreefd wordt álle cliënten hier naar mogelijkheden en interesses aan deel te kunnen laten nemen.

Gemeenschappelijke recreatieve activiteiten
De locaties van de Raphaëlstichting laten zich bij besluiten over recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten adviseren door de eigen cliëntenraad/bewonersraad, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de achtergrond en interesses van de bewoners van de locatie.

De invulling hiervan voor u hangt af van uw zelfredzaamheid en de mate waarin u deel kan nemen aan recreatieve en sociaal-culturele activiteiten. In uw zorgplan zullen wij samen met u hierover afspraken maken.

Extra diensten
De meeste locaties van de Raphaëlstichting bieden extra diensten aan. Hieronder vallen vormende, culturele en/of ontwikkelingsgerichte activiteiten, maar ook individuele extra begeleiding of vervoer kan als extra dienst ingehuurd worden (zie Begeleiding > Extra Begeleiding).

De locaties van de Raphaëlstichting maken met de eigen cliëntenraad afspraken welke diensten de instelling aanvullend aanbiedt en tegen welke prijs. De locaties zorgen er ook voor dat deze afspraken aan alle bewoners en/of hun vertegenwoordigers bekend zijn, en informeert nieuwe cliënten vooraf over de mogelijkheden. Te denken valt hierbij aan:

  • muziekactiviteiten, zoals muziek maken, muziekles, muzikale vorming
  • beweegactiviteiten, zoals zwemmen, dansen of sporten
  • uitstapjes maken, zoals naar de stad gaan, museumbezoek, familiebezoek
  • creatieve en/of kunstzinnige activiteiten
  • begeleiding bij vakantie/trips, etc.
  • judo, volksdansen, cultuurproject

De locaties van de Raphaëlstichting zijn verantwoordelijk voor de aangeboden activiteiten en diensten en zorgen voor ervaren en deskundige begeleiding. De locaties maken dan ook gebruik van professionele begeleiders met een dienstverband en/of van ZZP’ers.

Overzicht