Levensvragen en zingeving zijn niet exclusief bij geestelijke verzorging belegd, iedereen kan hieraan bijdragen omdat levensvragen zich in de praktijk van alledag kunnen voordoen. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een verhuizing, de dood van een kat, een begeleider die vertrekt etc. Ook kan het gaan om kleine, dagelijkse dingen.

Geestelijke verzorging heeft 3 aspecten:

  • Begeleiding bij de manier waarop u omgaat met ziekte en beperkingen, deze accepteert en daar zin aan geeft (coping en zingeving).
  • Het bieden van een vrijplaats om te spreken over de zorg en uw eigen situatie met iemand die de instelling goed kent, maar daar geen terugkoppeling aan hoeft te geven. Hiervoor kunt u ook bij de vertrouwenspersoon terecht.
  • Begeleiding bij religie en spiritualiteit. De locatie bespreekt met u welke vorm van geloofsbeleving eventueel voor u belangrijk is. Hier wordt in overleg met u vorm en inhoud aan gegeven, bijvoorbeeld in samenwerking met een plaatselijke geloofsgemeenschap. Hieraan zijn geen kosten voor u verbonden.

Overzicht