Hieronder ziet u een beknopt overzicht van de vormen van zorg die wij aan kind en jeugd bieden.

Diagnostiek en behandeling voor kinderen en jeugdigen
Queeste biedt poliklinische specialistische GGZ (SGGZ). Wij doen onderzoek bij kinderen en jeugdigen, waarbij mogelijk sprake is van complexe en/of ernstige psychische problematiek (diagnostiek). Wanneer dit het geval is, kunt u ook bij ons terecht voor een behandeling op maat.

Wij bieden naast reguliere GGZ therapieën ook antroposofische therapieën. Queeste hanteert geen IQ grenzen. Dat wil zeggen dat ook mensen met een verstandelijke beperking welkom zijn bij ons.

Meer informatie over specialistische GGZ>>>
Meer informatie over de zorgpaden >>>

Opvoedondersteuning (ambulante gezinsbegeleiding)
Ambulante gezinsbegeleiders ondersteunen in de thuissituatie om te helpen zich in de opvoeding te richten op de veiligheid en de ontwikkeling van uw kind of de kinderen. Samen met u en de jeugd en gezinscoach en uw netwerk worden afspraken gemaakt over de begeleiding en de samenwerking. Hiervoor worden doelen gesteld en een stappenplan gemaakt. Het is mogelijk dat gezinsondersteuning deel uit maakt van 1 Gezin 1 Plan. Meer informatie

Logeren, dagopvang en buitenschoolse opvang 
Queeste biedt in Het Molenhuis in Alkmaar (7 dagen per week) diverse opvangmogelijkheden voor kinderen en jongeren met een verstandelijke, sociaal emotionele en/of meervoudige beperking. Voor u als ouder biedt Het Molenhuis een verantwoord en prettig verblijf voor uw kind.

Wij hebben vijf logeerplekken. Daarnaast bieden we dagopvang en buitenschoolse opvang aan.
Meer informatie

Expertise en consultatie
Queeste beschikt over diverse specialisten, onder meer op het gebied van SGGZ diagnostiek en ambulante begeleiding. Wij stellen onze specialistische kennis beschikbaar aan collega-zorginstellingen.

Meer informatie >>>

Indicaties en zorgovereenkomst
Meer informatie over diverse indicaties of over de zorgovereenkomst

Queeste is onderdeel van de Raphaëlstichting. De Raphaëlstichting heeft diverse instellingen, zorgboerderijen, -tuinderijen, winkels en kinderdagcentra.  >>> naar de website van de Raphaëlstichting >>>.