Wachtlijstgegevens

Poliklinische specialistische GGZ

Jeugd

Wachttijd tot intake (januari 2018):
Er is een wachttijd tot intake van enkele weken.
Dit betekent dat als u het aanmeldpakket voor een jeugdige heeft teruggestuurd naar GGZ Queeste, er binnen enkele weken contact met u wordt opgenomen
om een afspraak voor een intake te maken.

Aanmeldwachttijd:

Nadat de verwijzing van de huisarts of de beschikking van de gemeente bij ons binnen is en het aanmeldpakket volledig ingevuld retour naar ons verzonden is, vindt binnen 4 weken het eerste intakegesprek plaats.
Binnen de volgende 3 weken krijgt u het advies (adviesgesprek) en wordt de behandelovereenkomst met u opgesteld.
Behandelingswachttijd:

De wachttijd tussen het adviesgesprek en het eerste behandelcontact is 4 tot 6 weken. 
Mocht er extra onderzoek nodig zijn (verlengde diagnostiek) om de behandeling te bepalen, dan zal deze fase meer tijd in beslag nemen.

Volwassenen
Wachttijd tot intake:

Er is (tijdelijk) een wachttijd tot intake van 2 tot 3 maanden.
Dat betekent dat als u een verwijzing van de huisarts aan ons heeft gegeven, u niet direct wordt aangemeld. Als wij van u een verwijzing ontvangen nemen wij met U en/of uw huisarts contact op om te informeren over deze wachttijd tot intake. U overlegt dan met de huisarts of u deze tijd wilt en kunt wachten of dat het beter is dat u zich bij een andere zorgaanbieder aanmeldt.
Zo gauw er een plek is voor een intake ontvangt u het aanmeldpakket.
Wij streven er naar om daarna de behandeling eerder te kunnen laten starten.

Aanmeldwachttijd:

Nadat de verwijzing van de huisarts bij ons binnen is en het aanmeldpakket volledig ingevuld retour naar ons verzonden is, vindt binnen 6 tot 8 weken het eerste intakegesprek plaats.
 Binnen de volgende 3 weken krijgt u het advies (adviesgesprek) en wordt de behandelovereenkomst met u opgesteld

Behandelingswachttijd:


De wachttijd tussen het adviesgesprek en het eerste behandelcontact kan tot 10 weken oplopen.
Voor de volwassen clienten met de diagnose PTSS kan de wachttijd voor specifieke behandelingen ( EMDR) langer zijn dan gemiddeld.

Waar bent u verzekerd?
De volwassen GGZ wordt gefinancierd door de Zorgverzekeraars. Queeste maakt met alle zorgverzekeraars financiële afspraken voor een jaarbudget.
Hieronder kunt u zien bij welke zorgverzekeraars we op dit moment (nog) ruimte hebben voor aanmeldingen. Deze informatie wordt maandelijks geactualiseerd.

April 2018:

– voldoende budgetruimte : VGZ – Zilveren Kruis – Menzis – VRZ Multizorg – DSW – Caresq
– enige ruimte: CZ ( in overleg met CZ)

* NB: kleine verzekeraars vallen onder één van bovenstaande verzekeraars. Dit kunt u zien op uw polis.

Mocht het zo zijn dat u bij een zorgverzekeraar verzekerd bent waar we op enig moment door het bereiken van het budgetplafond 2018 geen aanmeldingen van kunnen aannemen, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekering en vragen naar de Zorgbemiddeling. Daar kunt u aangeven dat u zorg bij SGGZ Queeste wilt en waarom. Uw zorgverzekeraar zal dan beoordelen of u zich alsnog bij ons kan aanmelden, of zij helpen u met een doorverwijzing naar een andere zorgaanbieder.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u altijd contact opnemen met GGZ Queeste 072-5660166


Ambulante begeleiding
– na binnenkomst van uw informatie vindt binnen 3 weken een vraagverduidelijkingsgesprek plaats,
– daarna start de begeleiding.
Voor info: tel: 072-5660166

Logeren en dagopvang
– wachttijd logeren weekend: naar schatting: 3 maanden tot half jaar.
– wachttijd logeren midweek: geen
– wachttijd dagopvang weekend en midweek: geen
Voor info: Margot Arends, tel: 072-5660166

Verblijf en dagbesteding
– voor wonen is er een gemiddelde wachttijd van 3 tot 6 maanden. Dit is echter nooit 100% zeker i.v.m. de uitplaatsing van bewoners,
– voor de dagbesteding is er momenteel geen wachttijd,
– voor begeleiding individueel is ook geen wachtlijst.
Voor meer informatie: Joost Heerschop, info@novalishoeve.nl of: 0222-319482