Poliklinische specialistische GGZ

Jeugd GGZ / Gezinsondersteuning
Aanmeldwachttijd:
De aanmeldwachttijd is het aantal weken tussen uw aanmelding en het eerste gesprek. Nadat de verwijzing van de huisarts of de beschikking van de gemeente bij ons binnen is en het aanmeldpakket volledig ingevuld retour naar ons verzonden is, vindt binnen 4 weken het eerste intakegesprek plaats. De intakeprocedure duurt ongeveer 4 weken en wordt afgerond met een adviesgesprek en het ondertekenen van de behandelovereenkomst.

Behandelingswachttijd:
De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en de behandeling. De wachttijd tussen het adviesgesprek en het eerste behandelcontact is momenteel 8 tot 12 weken. Mocht er extra onderzoek nodig zijn (verlengde diagnostiek) om de behandeling te bepalen, dan zal deze fase meer tijd in beslag nemen.

Volwassenen
Aanmeldwachttijd:
De aanmeldstop voor volwassen clienten voor de SGGZ wordt verlengd met 2 maanden en zal minimaal tot half september 2019 voortduren (per 19 april 2019).
Dit ivm beperkte personeelscapaciteit en een oplopende interne wachtlijst.
Wij streven er zo spoedig mogelijk naar om weer clienten aan te kunnen nemen; dit zal vermeld worden op deze website.

 Ambulante begeleiding
Na binnenkomst van uw informatie vindt binnen 3 weken een vraagverduidelijkingsgesprek plaats, daarna start de begeleiding.
Voor info: tel: 072-5660166

Logeren en dagopvang
Wachttijd logeren weekend: naar schatting: 3 maanden tot half jaar.
Wachttijd logeren midweek: geen
Wachttijd dagopvang weekend en midweek: geen
Voor info: Margot Arends, tel: 072-5660166