Poliklinische specialistische GGZ

Jeugd GGZ / Gezinsondersteuning
Aanmeldwachttijd:
De aanmeldwachttijd is het aantal weken tussen uw aanmelding en het eerste gesprek. Nadat de verwijzing van de huisarts of de beschikking van de gemeente bij ons binnen is en het aanmeldpakket volledig ingevuld retour naar ons verzonden is, vindt binnen 4 weken het eerste intakegesprek plaats. De intakeprocedure duurt ongeveer 4 weken en wordt afgerond met een adviesgesprek en het ondertekenen van de behandelovereenkomst.

Behandelingswachttijd:
De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en de behandeling. De wachttijd tussen het adviesgesprek en het eerste behandelcontact is momenteel 8 tot 12 weken. Mocht er extra onderzoek nodig zijn (verlengde diagnostiek) om de behandeling te bepalen, dan zal deze fase meer tijd in beslag nemen.

Volwassenen
Aanmeldwachttijd:
De aanmeldwachttijd is het aantal weken tussen uw aanmelding en het eerste gesprek. Er is (tijdelijk) een wachttijd tot intake van 4 tot 16 weken. Dit is afhankelijk van bij welke ziektekostenverzekeraar u verzekerd bent. (Zie: Waar bent u verzekerd?). Dat betekent dat als u een verwijzing van de huisarts aan ons heeft gegeven, u niet direct wordt aangemeld. Als wij van u een verwijzing ontvangen, nemen wij met U en /of uw huisarts contact op om te informeren over deze wachttijd tot intake. U overlegt dan met de huisarts of u deze tijd wilt en / of kunt wachten of dat het beter is dat u zich bij een andere zorgaanbieder aanmeldt. Zo gauw er een plek is voor een intake, ontvangt u het aanmeldpakket. Wij streven ernaar om daarna de behandeling eerder te kunnen laten starten. De intakeprocedure duurt ongeveer 4 weken en wordt afgerond met een adviesgesprek en het ondertekenen van de behandelovereenkomst.

Behandelingswachttijd:
De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en de behandeling. De wachttijd tussen het adviesgesprek en het eerste behandelcontact is 4 tot 6 weken. Mocht er extra onderzoek nodig zijn (verlengde diagnostiek) om de behandeling te bepalen, dan zal deze fase meer tijd in beslag nemen.

Waar bent u verzekerd?
De volwassen GGZ wordt gefinancierd door de Zorgverzekeraars. Queeste maakt met alle zorgverzekeraars financiële afspraken voor een jaarbudget.
Hieronder kunt u zien bij welke zorgverzekeraars we op dit moment (nog) ruimte hebben voor aanmelding in 2018. Deze informatie wordt maandelijks geactualiseerd.

Juli 2018:
– voldoende budgetruimte: Zilveren Kruis – Menzis – VRZ Multizorg – DSW – Caresq
– enige ruimte: CZ (alleen in overleg met CZ)
– geen ruimte voor 2018: VGZ
NB: kleine verzekeraars vallen onder een van bovenstaande verzekeraars. Dit kunt u zien op uw polis.

Mocht het zo zijn dat u bij een zorgverzekeraar verzekerd bent waarvan we op enig moment door het bereiken van het budgetplafond 2018 geen of weinig aanmeldingen kunnen aannemen, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekering en vragen naar de Zorgbemiddeling. Daar kunt u aangeven dat u zorg bij SGGZ Queeste wilt en waarom. Uw zorgverzekeraar zal dan beoordelen of u zich alsnog bij ons kan aanmelden, of zij helpen u met een doorverwijzing naar een andere zorgaanbieder.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u altijd contact opnemen met GGZ Queeste 072-5660166

Ambulante begeleiding
– na binnenkomst van uw informatie vindt binnen 3 weken een vraagverduidelijkingsgesprek plaats,
– daarna start de begeleiding.
Voor info: tel: 072-5660166

Logeren en dagopvang
– wachttijd logeren weekend: naar schatting: 3 maanden tot half jaar.
– wachttijd logeren midweek: geen
– wachttijd dagopvang weekend en midweek: geen
Voor info: Margot Arends, tel: 072-5660166