Poliklinische specialistische GGZ

Jeugd GGZ / Gezinsondersteuning
Aanmeldwachttijd:
De aanmeldwachttijd is het aantal weken tussen uw aanmelding en het eerste gesprek. Nadat de verwijzing van de huisarts of de beschikking van de gemeente bij ons binnen is en het aanmeldpakket volledig ingevuld retour naar ons verzonden is, vindt binnen 4 weken het eerste intakegesprek plaats. De intakeprocedure duurt ongeveer 4 weken en wordt afgerond met een adviesgesprek en het ondertekenen van de behandelovereenkomst.

Behandelingswachttijd:
De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en de behandeling. De wachttijd tussen het adviesgesprek en het eerste behandelcontact is momenteel 8 tot 12 weken. Mocht er extra onderzoek nodig zijn (verlengde diagnostiek) om de behandeling te bepalen, dan zal deze fase meer tijd in beslag nemen.

Volwassenen
Wachttijd tot intake (voor alle diagnoses):
De wachttijd tot intake is op dit moment ongeveer 5 weken.
Op het moment dat wij uw verwijzing voor specialistische GGZ hebben ontvangen, vindt een screening op inhoud plaats, zo nodig wordt hiervoor aanvullende informatie bij u of uw huisarts opgevraagd. Wanneer u, op basis van deze informatie, in principe in aanmerking komt voor SGGZ bij Queeste, gaat de wachttijd tot intake in.
Wij informeren u en de huisarts over deze wachttijd tot intake, zodat u met de huisarts kunt overleggen of u deze tijd wilt en / of kunt wachten of dat het beter is dat u zich bij een andere zorgaanbieder aanmeldt.
Op het moment dat er een plek voor intake voor u beschikbaar is, ontvangt u het aanmeldpakket.
De intakeprocedure gaat van start op het moment dat het aanmeldpakket ingevuld bij ons retour is.
De intakeprocedure duurt ongeveer 4 weken en wordt afgerond met een adviesgesprek en het ondertekenen van de behandelovereenkomst.

Behandelingswachttijd (voor alle diagnoses):
De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en de behandeling. De wachttijd tussen het adviesgesprek en het eerste behandelcontact is minimaal 6 weken. Mocht er extra onderzoek nodig zijn (verlengde diagnostiek) om de behandeling te bepalen, dan zal deze fase meer tijd in beslag nemen.

Zorgverzekeraar en wachttijd

De volwassen GGZ wordt gefinancierd door de Zorgverzekeraars.
Queeste heeft met alle Zorgverzekeraars financiele afspraken voor een jaarbudget.

Hieronder kunt u per zorgverzekeraar zien, of er bij Queeste nog ruimte is voor het aannemen van nieuwe cliënten in 2021.
 • VGZ : enige ruimte
 • Achmea/Zilveren Kruis: voldoende ruimte
 • Multizorg: voldoende ruimte
 • DSW: voldoende ruimte
 • Caresq: voldoende ruimte
 • ONVZ: voldoende ruimte
 • Zorg en Zekerheid: voldoende ruimte
 • a.s.r: voldoende ruimte
 • eno: voldoende ruimte
 • CZ: geen ruimte
 • Menzis: geen ruimte
Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u altijd contact opnemen met GGZ Queeste 072-5660166.
Zie ook Vektis.nl ( wachttijden in de GGZ)

 

Ambulante begeleiding
Na binnenkomst van uw informatie vindt binnen 3 weken een vraagverduidelijkingsgesprek plaats, daarna start de begeleiding.

Voor info: tel: 072-5660166

 

Logeren en dagopvang
Wachttijd logeren weekend: naar schatting: 3 maanden tot half jaar.
Wachttijd logeren midweek: geen
Wachttijd dagopvang weekend en midweek: