Poliklinische specialistische GGZ

Jeugd GGZ / Gezinsondersteuning
Aanmeldwachttijd:
De aanmeldwachttijd is het aantal weken tussen uw aanmelding en het eerste gesprek. Nadat de verwijzing van de huisarts of de beschikking van de gemeente bij ons binnen is en het aanmeldpakket volledig ingevuld retour naar ons verzonden is, vindt binnen 4 weken het eerste intakegesprek plaats. De intakeprocedure duurt ongeveer 4 weken en wordt afgerond met een adviesgesprek en het ondertekenen van de behandelovereenkomst.

Behandelingswachttijd:
De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en de behandeling. De wachttijd tussen het adviesgesprek en het eerste behandelcontact is momenteel 8 tot 12 weken. Mocht er extra onderzoek nodig zijn (verlengde diagnostiek) om de behandeling te bepalen, dan zal deze fase meer tijd in beslag nemen.

Ambulante gezinsbegeleiding Jeugd:
Voor de ambulante gezinsbegeleiding gelden dezelfde wachttijden als voor de GGZ jeugd, omdat de intake voor alle jeugdaanmeldingen geldt. We leveren  zorg op maat leveren en stemmen zo goed mogelijk af met verwijzer, gezin en team wat er nodig is en welke gezinsbegeleider(s) met welke expertise wordt ingezet. We zorgen ervoor dat er bij alle vragen zo spoedig mogelijk gestart kan worden.

Volwassenen
Behandeling binnen de specialistische GGZ voor volwassenen wordt gefinancierd door de Zorgverzekeraars. De GGZ van Queeste heeft met alle Zorgverzekeraars financiële afspraken voor een jaarbudget.

De wachttijd tot intake (voor alle diagnoses) hangt af van bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.
Hieronder vindt u de meest recente wachttijden per zorgverzekeraar (koepelorganisatie). U kunt op uw polis zien onder welke zorgverzekeraar uw polis valt. Of kijk het na in onderstaand schema:

Zorgverzekeraar en wachttijd tot intake:
(o.b.v. informatie per 1 mei 2024)

 • Achmea/Zilveren Kruis: 3 maanden
 • Multizorg: 3 maanden
 • DSW: 2 maanden
 • Caresq: 2 maanden
 • ONVZ: 2 maanden
 • Zorg en Zekerheid: 2 maanden
 • a.s.r: 2 maanden
 • Eno: 2 maanden
 • Menzis: 6 maanden
 • VGZ : 3 maanden
 • CZ: 3 maanden

Op het moment dat wij uw verwijzing voor specialistische GGZ hebben ontvangen, vindt een screening op inhoud plaats, zo nodig wordt hiervoor aanvullende informatie bij u of uw huisarts opgevraagd. Wanneer u, op basis van deze informatie, in principe in aanmerking komt voor SGGZ bij Queeste, gaat de wachttijd tot intake in. Wij informeren u en de huisarts over deze wachttijd tot intake, zodat u met de huisarts kunt overleggen of u deze tijd wilt en / of kunt wachten of dat het beter is dat u zich bij een andere zorgaanbieder aanmeldt. Op het moment dat er een plek voor intake voor u beschikbaar is, ontvangt u het aanmeldpakket. De intakeprocedure gaat van start op het moment dat het aanmeldpakket ingevuld bij ons retour is. De intakeprocedure duurt ongeveer 4 weken en wordt afgerond met een adviesgesprek en het ondertekenen van de behandelovereenkomst.

Behandelingswachttijd (voor alle diagnoses): De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en de behandeling. De wachttijd tussen het adviesgesprek en het eerste behandelcontact is minimaal 6 weken. Mocht er extra onderzoek nodig zijn (verlengde diagnostiek) om de behandeling te bepalen, dan zal deze fase meer tijd in beslag nemen.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u altijd contact opnemen met GGZ Queeste 072-5660166.
Zie ook Vektis.nl (wachttijden in de GGZ)

Ambulante begeleiding
Na binnenkomst van uw informatie vindt binnen 3 weken een vraagverduidelijkingsgesprek plaats, daarna start de begeleiding.

Voor info telefoon 072-5660166

Logeren en dagopvang
Wachttijd logeren weekend: naar schatting: 3 maanden tot half jaar.
Wachttijd logeren midweek: geen
Wachttijd dagopvang weekend en midweek: