De cliëntenraad


 klik hier voor de folder

De cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat de belangen behartigt van personen die zorg ontvangen van Queeste en van hun ouders/verzorgers. Zij fungeert als adviesorgaan van Queeste, inventariseert vragen en speelt daar zo mogelijk op in.

In de cliëntenraad hebben cliënten, ouders en een medewerker van Queeste zitting. De raad komt een keer per maand bij elkaar voor overleg.
Ook organiseert de cliëntenraad regelmatig activiteiten voor en met cliënten en ook voor en met de ouders, zoals de aanleg van een vlindertuin (zie foto) bij het gebouw aan de Frieseweg.

Vragen over de cliëntenraad? Of belangstelling aan de raad deel te nemen? Neem contact op met Queeste via info@queeste.nl.