Er kunnen situaties ontstaan in uw persoonlijk leven of van het gezin waardoor u als ouder(s) ondersteuning nodig heeft om te zorgen dat u uw kinderen gezond en veilig kunt laten opgroeien.
Het Gezinsteam van Queeste biedt gezinsondersteuning aan u als ouder(s) en uw kind (eren)
Ambulante gezinsbegeleiders ondersteunen u in de thuissituatie om u te helpen zich in de opvoeding te richten op de veiligheid en de ontwikkeling van uw kind of de kinderen. Samen met u en de jeugd en gezinscoach en uw netwerk worden afspraken gemaakt over de begeleiding en de samenwerking. Hiervoor worden doelen gesteld en een stappenplan gemaakt. Het is mogelijk dat gezinsondersteuning deel uit maakt van 1 Gezin 1 Plan.
Het gezinsteam maakt onderdeel uit van de integrale (jeugd)zorg van Queeste.

Het gezinsteam is een samenwerking tussen de afdelingen van Queeste: ambulante begeleiding, jeugdGGZ en Molenhuis.
Het gezinsteam bestaat uit ervaren ambulante gezinsbegeleiders ( SKJ gecertificeerd) en wordt ondersteund door gedragsdeskundigen vanuit de JeugdGGZ.

De gezinsondersteuning kan worden aangevraagd door een jeugd en gezinscoach dmv een beschikking van de gemeente of door een huisarts via een huisartsenverwijzing. De gemeente is de financier voor de gezinsondersteuning.

Voor vragen over het gezinsteam kunt u contact opnemen met info@queeste.nl
of bellen naar Queeste 072-5660166.