Queeste biedt gespecialiseerde ambulante begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij ons terecht. In onze visie gaan we ervan uit dat een mens veel meer is zijn problemen, we kijken naar “heel de mens”.

Wat is ambulante begeleiding?
Onze ambulant begeleiders ondersteunen cliënten in hun dagelijks leven. Zij helpen hen de regie te voeren over hun leven, zodat zij zoveel mogelijk zelfstandig deel kunnen blijven uitmaken van de samenleving. Wij geloven in zorg op maat. Onze begeleiding is dan ook gericht op de zorgvraag en de persoonlijke leefsituatie van elke afzonderlijke cliënt.
Tijdens de ambulante begeleiding onderzoeken we samen met de cliënt op welke manier  ondersteuning kan worden geboden. We kijken samen naar wat er aan de hand is, wat er nodig is en wat er mogelijk is. Meestal komt de begeleider bij de cliënt thuis, maar we kunnen ook afspraken bij ons op kantoor maken.

Onze begeleiders kunnen cliënten bijvoorbeeld ondersteunen bij:
– het zoeken naar passend werk, het herstellen van contacten of het zelfstandig (gaan) wonen;
– het inrichten van een sociaal netwerk;
– het ontwikkelen van vaardigheden ter versterking van hun zelfredzaamheid;
– het structureren en organiseren van een ontregelde leefomgeving;
– het leren omgaan met psychische en psychosociale beperkingen.

Wij gaan altijd uit van de eigen kracht van de cliënt en die van het netwerk. We werken met Flexibele Zorgarrangementen. Samen met onze ketenpartners maken we afspraken over het flexibel en vraaggestuurd inzetten van lichtere of zwaardere vormen van ondersteuning. We streven daarbij een integrale benadering na. Het is de bedoeling daarmee nieuwe intakeprocedures te voorkomen en zo kosten te besparen en maximaal klantvriendelijk te werken. Door goed te signaleren en tijdig te interveniëren, wordt voorkomen dat zwaardere zorg nodig is, of dat iemand in een crisis raakt.
We betrekken waar mogelijk het netwerk bij de begeleiding en werken samen met andere instanties. Wij streven er naar alleen pure zorg in te zetten en voor diensten gebruik te maken van anderen. In de overgang daar naartoe is goede begeleiding wel noodzakelijk gebleken. Door onze zorgvuldig ingerichte zorg voorkomen we escalaties en crisissen, waardoor laagfrequente begeleiding mogelijk is.

Komt iemand  in aanmerking voor ambulante begeleiding?
Vanaf januari 2015 bepalen de gemeenten (via de WMO) wie er in aanmerking komt voor individuele begeleiding. Hiermee wordt ook bepaald hoeveel uur per week iemand begeleiding van ons kan ontvangen.

Hoe meldt iemand zich aan?
Na ontvangst van een beschikking van de gemeente kan iemand zich telefonisch bij ons aanmelden. Wij maken dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek, waarin de vraag van de cliënt wordt onderzocht. Er wordt een dienstverleningsovereenkomst opgemaakt, alsmede  een zorg- en een handelingsplan.

Onze ambulante begeleiding kan binnen onze instelling gecombineerd worden met:
– specialistische behandeling (SGGZ), klik hier
– verblijf/dagopvang voor jeugd (Het Molenhuis), klik hier

Queeste biedt gespecialiseerde ambulante begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. We hanteren geen leeftijds- of IQ grenzen. In onze visie gaan we ervan uit dat een mens veel meer is zijn problemen, we kijken naar “heel de mens”.

Wat is ambulante begeleiding?
Onze ambulant begeleiders ondersteunen cliënten in hun dagelijks leven. Zij helpen hen de regie te voeren over hun leven, zodat zij zoveel mogelijk zelfstandig deel kunnen blijven uitmaken van de samenleving. Wij geloven in zorg op maat. Onze begeleiding is dan ook gericht op de zorgvraag en de persoonlijke leefsituatie van elke afzonderlijke cliënt.

Tijdens de ambulante begeleiding onderzoeken we samen met de cliënt op welke manier ondersteuning kan worden geboden. We kijken samen naar wat er aan de hand is, wat er nodig is en wat er mogelijk is. Meestal komt de begeleider bij de cliënt thuis, maar we kunnen ook afspraken bij ons op kantoor maken.

Onze begeleiders kunnen cliënten bijvoorbeeld ondersteunen bij:
– het zoeken naar passend werk, het herstellen van contacten of het zelfstandig (gaan) wonen;
– het inrichten van een sociaal netwerk;
– het ontwikkelen van vaardigheden ter versterking van hun zelfredzaamheid;
– het structureren en organiseren van een ontregelde leefomgeving;
– het leren omgaan met psychische en psychosociale beperkingen.

Wij gaan altijd uit van de eigen kracht van de cliënt en die van het netwerk. We werken met Verlengde Zorgpaden. Samen met onze ketenpartners maken we afspraken over het flexibel en vraaggestuurd inzetten van lichtere of zwaardere vormen van ondersteuning. We streven daarbij een integrale benadering na. Het is de bedoeling daarmee nieuwe intakeprocedures te voorkomen en zo kosten te besparen en maximaal klantvriendelijk te werken. Door goed te signaleren en tijdig te interveniëren, wordt voorkomen dat zwaardere zorg nodig is, of dat iemand in een crisis raakt.
We betrekken waar mogelijk het netwerk bij de begeleiding en werken samen met andere instanties. Wij streven er naar alleen pure zorg in te zetten en voor diensten gebruik te maken van anderen. In de overgang daar naartoe is goede begeleiding wel noodzakelijk gebleken. Door onze zorgvuldig ingerichte zorg voorkomen we escalaties en crisissen, waardoor laagfrequente begeleiding mogelijk is.

Komt iemand in aanmerking voor ambulante begeleiding?
Vanaf januari 2015 bepalen de gemeenten (via de WMO) wie er in aanmerking komt voor individuele begeleiding. Hiermee wordt ook bepaald hoeveel uur per week iemand begeleiding van ons kan ontvangen.

Hoe meldt iemand zich aan?
Na ontvangst van een beschikking van de gemeente kan iemand zich telefonisch bij ons aanmelden. Wij maken dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek, waarin de vraag van de cliënt wordt onderzocht. Er wordt een dienstverleningsovereenkomst opgemaakt, alsmede een zorg- en een handelingsplan.

Onze ambulante begeleiding kan binnen onze instelling gecombineerd worden met:
– specialistische behandeling (SGGZ) ( klik naar pagina)
– verblijf/dagopvang voor jeugd (Het Molenhuis) ( klik naar pagina)

Elke regio heeft een eigen casemanager.

Regio Alkmaar:
Desiree Korver (d.korver@queeste.nl) en Mirjam Anker (m.anker@queeste.nl)

Regio Heerhugowaard (ook Langedijk en Schagen vallen hieronder)
Annelies Westen (a.westen@queeste.nl)

Regio BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo)
Cidie Heijl (c.heijl@queeste.nl)