Het Gezinsteam van Queeste biedt gezinsondersteuning aan ouders en kinderen.

Ambulante gezinsbegeleiders ondersteunen de ouder(s) in de thuissituatie om zich in de opvoeding te richten op de veiligheid en de ontwikkeling van het kind of de kinderen. Samen met de ouders en de jeugd en gezinscoach en het netwerk worden afspraken gemaakt over de begeleiding en de samenwerking. Hiervoor worden doelen gesteld en een stappenplan gemaakt. Meestal maakt gezinsondersteuning deel uit van 1 Gezin 1 Plan.

Het gezinsteam maakt onderdeel uit van de integrale (jeugd)zorg van Queeste.

Het gezinsteam is een samenwerking tussen de afdelingen van Queeste: ambulante begeleiding, jeugdGGZ en Molenhuis.

Het gezinsteam bestaat uit ervaren ambulante gezinsbegeleiders ( SKJ gecertificeerd) en wordt ondersteund door gedragsdeskundigen vanuit de JeugdGGZ.

De gezinsondersteuning kan worden aangevraagd door een jeugd en gezinscoach dmv een beschikking van de gemeente of door een huisarts via een huisartsenverwijzing. De gemeente is de financier voor de gezinsondersteuning.

Voor vragen over het gezinsteam kunt u contact opnemen met ons via
Tel.: 072-566 0166
Email:  info@queeste.nl

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze medewerkers Elbrig van der Poel of Sylvia Haverkort.
– Elbrig van der Poel
072-5660166/06-52678542
e.vanderpoel@queeste.nl

– Sylvia Haverkort
telefoon: 06-11 34 60 31
s.haverkort@queeste.nl