Brediablick _ Ostara

 

 

Missie
De Raphaëlstichting is een zorgverlener die zich laat inspireren door de antroposofie. Antroposofie is een visie waarbinnen de mens gezien wordt als een wezen dat leeft in en vanuit verbinding: verbinding met zichzelf, verbinding met andere mensen en verbinding met zijn/haar leefomgeving.

De missie van Breidablick
Breidablick staat voor de 3 V’s: Verbondenheid, Vakbekwaam, Verzorgen.

Visie
Op Breidablick wonen mensen die door een aangeboren verstandelijke beperking of door een later opgelopen hersenletsel aangewezen zijn op een beschermende leefomgeving. Verbondenheid met zichzelf, met anderen en met hun omgeving is voor hen op allerlei manieren niet vanzelfsprekend. De medewerkers van Breidablick bieden de bewoners daarom ondersteuning, begeleiding en verzorging. Samen vormen de bewoners en medewerkers een woon- en werkgemeenschap waaraan ieder naar zijn/haar eigen ontwikkelingsmogelijkheden een bijdrage levert.

Omdat de leefomgeving van de mens belangrijk is voor zijn/haar welbevinden, heeft Breidablick een mooi vormgegeven terrein, waar schoonheid, speelsheid en geborgenheid van uitstraalt. Ook op de woningen en de werkplaatsen proberen we door bewust om te gaan met kleuren, vormen en materialen voor bewoners, medewerkers en verwanten een warme en welkome sfeer te bieden.
Om bewoners niet alleen in de ruimte, maar ook in de tijd houvast te bieden, brengen we ritme aan in de dagen en weken door terugkerende rituelen, zoals een gemeenschappelijke ochtendopening, het zeggen van spreuken, het vieren van jaarfeesten en het aanbieden van culturele activiteiten.

Omdat we een gezonde samenhang tussen mens en leefomgeving zo waardevol vinden, is onze voeding zo veel mogelijk van biologisch-dynamische oorsprong. Op de instelling wordt er dagelijks vers brood gebakken en gekookt met gebruik van verse producten. Er zijn dieren die door de bewoners verzorgd worden en die door wat zij opbrengen (bijvoorbeeld eieren, vlees) bijdragen aan onze voeding.

Ook de verbinding met de ‘buitenwereld’ willen we niet uit het oog verliezen. Breidablick beschikt over een winkel/lunchroom in het dorp waar bewoners midden in de samenleving kunnen werken en waar dorpelingen regelmatig langskomen voor hun boodschappen of een kopje koffie.

Binnen de woon/werkgemeenschap staan de bewoners centraal. Vanuit verschillende disciplines werken medewerkers met de verwanten samen om rond iedere bewoner kwaliteit van zorg en begeleiding te bieden, de zogenaamde driehoek. Per bewoner en per groep wordt goed gekeken en naar elkaar geluisterd om samen te ontdekken wat er gevraagd wordt. In een cyclus van luisteren, plannen maken, plannen uitvoeren, en opnieuw luisteren (evalueren), werken we methodisch en ontwikkelingsgericht.
We vinden het belangrijk dat iedereen een zinvolle bijdrage levert aan het grotere geheel. Onze dagbesteding vindt om die reden plaats op werkplaatsen waar ieder naar zijn eigen kunnen bijdraagt aan het ontstaan van een waardevol product of dienst. Ook een heel kleine handeling of interactie kan in het gezamenlijk werkproces van een werkplaats betekenisvol worden.

Uitdagingen
Het leven van de bewoners op Breidablick speelde zich vanuit onze antroposofische traditie altijd grotendeels af in groepsverband. De afgelopen jaren zien we verschuivingen in de zorgvragen van de bewoners waardoor we moeten zoeken naar nieuwe wegen en vormen om passende antwoorden te kunnen geven. Gedragsproblematiek, autisme, aanverwante beelden en NAH vragen een meer individuele aanpak. Zorg-op-maat, meer aandacht voor het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van bewoners en het werken vanuit individuele dagprogramma’s, kunnen behulpzaam zijn om onze zorg en het leven van bewoners kwalitatief te verbeteren. We maken een omslag van aanbod-gestuurde zorg naar vraag-gestuurde zorg. De aanpassingen die we van daaruit doen in ons zorgaanbod lijken soms haaks te staan op onze antroposofische uitgangspunten. We willen de tijd nemen om te onderzoeken hoe we onze antroposofische levensvisie en onze uitgangspunten vorm kunnen geven op een hedendaagse manier.

Van oudsher biedt Breidablick de medewerkers veel ruimte voor individuele invulling van hun werkzaamheden en het nemen van eigen initiatieven. Ook voor de individuele verbinding tussen medewerker en bewoner was op Breidablick altijd veel ruimte. Door de veranderingen in de zorg wordt er van medewerkers vandaag de dag gevraagd om ook heel goed samen te werken rond de individuele bewoners. Om continuïteit van zorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat collega’s gezamenlijke beelden ontwikkelen van de zorgvragen, gezamenlijk plannen maken en samen doelen stellen. Om dit goed te kunnen doen, vragen wij van medewerkers naast hun betrokkenheid goede communicatieve- en luistervaardigheden, professionele afstand en objectiviteit.

In de afgelopen jaren zijn de budgetten voor de zorg niet meegegroeid met de vragen waarop wij antwoord moeten bieden. Dat maakt dat er meer druk is komen te liggen op de bedrijfsvoering en wij flink uitgedaagd worden om de beschikbare middelen efficiënt en effectief in te zetten en de bedrijfsvoering gezond te houden.