Breidablick is een woon- en werkgemeenschap in Middenbeemster voor mensen met een verstandelijke beperking, waaronder mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Er wordt ook verpleeghuiszorg geboden, evenals begeleiding aan jongvolwassenen die zelfstandig wonen. De instelling biedt ook plaatsen voor dagbesteding en stageplaatsen voor deelnemers van ZMLK-scholen.

Het leven van de bewoners, maar ook van de medewerkers die op het terrein wonen, bestaat uit drie verschillende gebieden, die samen een geheel vormen. Het wonen, het werken en het culturele leven zijn de drie pijlers waarop het gemeenschapsleven wordt gebouwd.

In het dagelijks leven speelt ritme een belangrijke rol. Het ritme van dag en nacht, van wonen en werken, maar ook het ritme van de seizoenen. De steeds terugkerende jaarfeesten worden uitbundig gevierd.

Breidablick maakt deel uit van de Raphaëlstichting.