De locatie van de Raphaëlstichting zorgt voor een gezonde en afwisselende zoveel mogelijk biologische invulling van het menu. Op veel locaties wordt de warme maaltijd vers bereid in een centrale keuken. Maaltijden die niet uit de centrale keuken komen (in het weekend bijvoorbeeld) zijn bij uitstek een onderwerp waarover we in het huiskamer-/bewonersoverleg (op sommige locaties de cliëntenraad/bewonersraad) samen afspraken kunnen maken. Naast maaltijden ontvangt u voldoende drinken zoals koffie, thee en sap. Ook krijgt u fruit en tussendoortjes. Wanneer u hiervan geen gebruik maakt (bijvoorbeeld omdat u tijdelijk afwezig bent) ontvangt u hiervoor van de locatie geen restitutie. In overleg is het mogelijk uw gast(en) tegen betaling mee te laten eten.

De locatie zorgt voor een dieet dat medisch noodzakelijk is: een dieet dat nodig is vanwege uw ziekte of aandoening. De locatie betaalt ook medisch noodzakelijke dieetproducten die niet betaald worden door de zorgverzekering. Bijvoorbeeld vloeibare voeding.
De locatie zorgt ook voor een passend dieet bij eetproblemen die voortkomen uit uw beperking.
Een dieet dat niet medisch noodzakelijk is en/of niet voortkomt uit uw beperking, betaalt u zelf. De arts van de locatie bepaalt of een dieet medisch noodzakelijk is of niet. De gedragsdeskundige/arts bepaalt of een dieet noodzakelijk is bij eetproblemen die voortkomen uit uw beperking.

Extra frisdank, alcoholische drank, taart, koekjes, chips e.d. worden gezien als extra maaltijden: eten en drinken op uw eigen verzoekboven het voedingsbudget. Deze zaken betaalt u zelf.

De lunch tijdens de dagbesteding op de dagbestedingslocatie neemt u zelf mee. Woont u bij de Raphaëlstichting, dan verzorgt de locatie de lunch. Woont u niet in een woonlocatie van de Raphaëlstichting, dan doet u dit zelf. Op sommige locaties is er de mogelijkheid om (tegen vergoeding) mee te eten. Koffie en thee tijdens de dagbesteding krijgt u van de locatie.

Overzicht