Queeste alkmaar logeren en dagbesteding logeerhuis Het Molenhuis

Het Molenhuis in Alkmaar biedt zeven dagen per week kleinschalige opvang voor kinderen en jongeren (5-21 jaar) met een verstandelijke, sociaal-emotionele of meervoudige beperking. Er zijn vijf logeerplekken en acht plekken voor buitenschoolse opvang in huiselijke sfeer, in vaste groepen met vaste begeleiders.

Samenstelling
De groepen bestaan uit kinderen en jongeren van verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus. Ook is er dagopvang in de schoolvakanties.

Begeleiding
Onze begeleiders staan garant voor:

  •  een ontspannen woonsfeer in een gestructureerde omgeving
  •  op ontwikkeling gerichte begeleiding
  • dagactiviteiten afgestemd op het kind en de groep
  •  nauw contact met de ouders/verzorgers

We stimuleren het sociaal gevoel, de creativiteit en de omgang met de natuur. De maaltijden worden bereid met biologisch (-dynamische) producten.

Hoe werken we?
Het Molenhuis wordt geïnspireerd door het antroposofische mensbeeld. Dit houdt in dat wij elk kind met een verstandelijke, meervoudige en/of sociaal emotionele beperking als een uniek persoon zien, met zijn eigen individuele mogelijkheden en ontwikkelingsweg. In het Molenhuis wordt een herkenbaar ritme gegeven in de dag, week, maand en jaar. Het Molenhuis is het ingericht met natuurlijke materialen en er is speelgoed dat de fantasie van het kind alle ruimte biedt. Er worden activiteiten opgezet die het sociaal gevoel, creativiteit en omgang met de natuur stimuleren en de maaltijden worden bereid met biologisch (-dynamische) producten. Al met al een fijne, warme plek in een huiselijke sfeer.

Professionele begeleiding
In Het Molenhuis zijn altijd professionele begeleiders aanwezig, die zorgen voor structuur en veiligheid. Activiteiten worden zoveel mogelijk groepsgewijs ondernomen. Dat geeft houvast en zekerheid en het stimuleert samenwerken. Onze programma’s dragen bij aan de ontwikkeling van de kinderen en jongeren die bij ons verblijven. Dit houdt bijvoorbeeld in dat kinderen worden gemotiveerd om dingen te doen die zijn afgestemd op hun kalenderleeftijd en ontwikkeling. Ook wordt er binnen het programma gezorgd voor de rustmomenten die sommige kinderen gewoon nodig hebben om even bij te tanken.

Onze begeleiders spreken de kinderen altijd op een positieve manier aan. Ruzies tussen de kinderen worden goed opgehelderd en we zijn alert op pestgedrag. We houden rekening met de wensen en vragen van ieder kind en houden nauw contact met u als ouder. We bieden ieder kind een vertrouwd, veilig en prettig verblijf.

Mooie locatie in Alkmaar
Het Molenhuis is gelegen aan de Frieseweg 106 in Alkmaar, onder de wieken van Korenmolen ‘t Roode Hert, naast speeltuin OKB en vlakbij de Oudorperpolder. In de directe omgeving is veel te doen en te beleven.

Wanneer kan uw kind hier terecht?
Het Molenhuis biedt zeven dagen per week logeeropvang, dagopvang en buitenschoolse opvang aan kinderen en jongeren tot ongeveer 20 jaar. Van maandag t/m vrijdag in de schoolweken sluit het logeren of de buitenschoolse opvang aan op de bestaande dagbesteding of schooldag elders. Logeren in het weekend begint op vrijdagmiddag en wordt afgesloten op zondagmiddag. In de schoolvakanties is er vakantieopvang. Logeren, dagopvang en buitenschoolse opvang is in diverse variaties mogelijk op deze dagen, afhankelijk van de wensen van u, uw kind en de samenstelling van de groep.

Komt uw kind in aanmerking voor Het Molenhuis?
Om in aanmerking te komen voor verblijf in Het Molenhuis, heeft uw kind een indicatie nodig vanuit de Wet Landurige Zorg (WLZ) of WMO.  Op grond van deze indicatie krijgt u financiering in de vorm van een PGB (Persoonsgebonden Budget) of ZIN (Zorg in Natura), om verblijf te bekostigen. De indicatie geeft aan voor welke vorm en hoeveelheid zorg uw kind in aanmerking komt.

Wat zijn de kosten?
De geleverde zorg wordt geheel vergoed vanuit het PGB of ZIN. Er wordt een kleine extra vergoeding gevraagd voor uitstapjes in de weekenden en vakanties. In de weekenden en vakanties wordt er een bijdrage van 5 euro per dag gevraagd voor uitstapjes en er wordt gevraagd om een opgeladen OV-chipkaart mee te geven als er uitstapjes met de bus of trein (incidenteel) worden gedaan.

Aanmelden
U kunt uw kind telefonisch of schriftelijk aanmelden bij de coördinator van Het Molenhuis bij Queeste. In een telefoongesprek nemen we alle wensen en mogelijkheden samen door, om ervoor te zorgen dat de zorg maximaal aansluit op uw zorgvraag.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem contact op met Queeste. info@queeste.nl of 072 – 566 01 66

Verblijf in Het Molenhuis kan gecombineerd worden met: