Over Scorlewald

 

Kom naar onze jaarlijkse voorjaarsmarkt op 10 mei  > info

Scorlewald is een zorginstelling in Schoorl (NH) waar ruim 130 bewoners wonen en werken. De instelling is te vergelijken met een dorpsgemeenschap waar gemeenschapsvorming hoog in het vaandel staat.

De bewoners wonen in elf woonhuizen die voor het merendeel op het terrein van Scorlewald gevestigd zijn.

Dagbesteding
Scorlewald heeft 18 werkplaatsen waar ook mensen die van buiten de instelling komen in werken.

Scorlewald is een AWBZ toegelaten en een HKZ – gecertificeerde instelling. Scorlewald maakt deel uit van de Raphaëlstichting.