Het Samenwerkingsnetwerk LVB-NHN is een functioneel samenwerkingsverband en onderscheidt zich daarmee van een traditionele organisatie. De deelnemende organisaties, waaronder Queeste, zijn afkomstig uit verschillende sectoren, te weten: de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG), de GGZ en de verslavingszorg (VZ). Wat de deelnemers bindt is de doelgroep die een meer of minder structureel deel uitmaakt van hun cliëntpopulatie.

    Het Samenwerkingsnetwerk LVB-GGZ NHN beoogt de zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking en complexe zorgvragen beter op elkaar af te stemmen, lacunes met elkaar op te heffen en innovatie (ook) op regionaal niveau te initiëren en te delen.
    Het netwerk is belangrijk omdat het bijdraagt aan een toename van de klantvriendelijkheid, een toename van de effectiviteit en de efficiëntie en een afname van de kosten.