Klik hier
om naar de klachtenregeling van de Raphaëlstichting te gaan.


Cliëntvertrouwenspersonen Queeste

Het kan lastig zijn om iets met de betrokken medewerkers te bespreken. Of het lukt niet om het met deze personen op te lossen. Als dit zo is, kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal. Hij/zij onderzoekt wat jou verder kan helpen. Bijvoorbeeld door je te ondersteunen in een gesprek met de persoon waarover het gaat. Of in een gesprek met de leidinggevende.

Bij Queeste is er een vertrouwenspersonen die alleen het onderwerp “Onvrijwillige zorg” behandelt. En er is een cliëntvertrouwenspersoon die alle onderwerpen behandelt. Is vooraf niet duidelijk welk onderwerp het betreft? Dan kan je met alle type vragen terecht bij beide vertrouwenspersonen. Daarna kan deze naar de juiste vertrouwenspersonen doorverwezen worden.

Hieronder lees je welke vertrouwenspersonen er bij Queeste zijn. Nu kun jij de vertrouwenspersoon een e-mail sturen of bellen.

Cliëntvertrouwenspersoon onvrijwillige zorg

Liset van Oeveren
06-28840038
l.vanoeveren@zorgstem.nl

Cliëntvertrouwenspersoon alle onderwerpen

Emiel van Stiphout
06-40770180
vertrouwenspersoon@topaastrainingen.nl

Cliëntvertrouwenspersoon voor cliënten die vallen in de jeugdwet
Monique Ruurda
06-25644894
088 – 555100
m.ruurda@akj.nl
info@akj.nl

Het complete overzicht met de contactgegevens van alle clientvertrouwenspersonen bij de Raphaëlstichting is hier beschikbaar.