Gezondheid volgens QUEESTE
Als iemand een vraag aan ons stelt, is er een wens en/of de wil om te ontwikkelen, te groeien, te veranderen of te verbeteren. De behoefte aan veranderen is gewekt als er onvrede is over de huidige balans tussen draagkracht en draaglast. Het evenwicht hiertussen zou je in algemene termen “gezondheid” kunnen noemen. Als deze gezondheid onvoldoende wordt ervaren is de balans verstoord.
Bij Queeste werken “gezondheidswerkers” vanuit verscheidene specialisaties die u van advies kunnen dienen en samen met u kunnen werken aan herstel van het evenwicht.
Gezondheid kan op verschillende gebieden ervaren worden:
Op het gebied van het fysieke lichaam: functioneert het fysieke lichaam goed of zijn er beperkingen, lichamelijke ziekten, zoals een kromme rug, beenlengte verschil, motorische problemen, pijnklachten en allergie?
Op het gebied van de levenskrachten: hoe is het met de vitaliteit en de levensprocessen gesteld, zoals het in- en doorslapen, vermoeidheid, warmtehuishouding, ontlasting, transpireren, herstel en genezing en de groei?
Op het gebied van de ziel: is er evenwicht in wat iemand meemaakt? Waarover wordt gepiekerd? Zijn er gevoelens van angst of somberheid of wordt u te veel door impulsiviteit of juist apathie overmand?
Tot in hoeverre wordt de mens door dit soort indrukken en bezigheden beheerst in zijn of haar gedrag?
Op het gebied van de eigen intentie, wat ‘IK‘ wil: heb ik het idee dat ik zelf sturing geef aan mijn leven? Vind ik mijn gedrag passend voor wat ik uiteindelijk zelf ook wil? Dit gaat verder dan het “ego”. Horen de dingen die ik doe bij mij? Een voorbeeld is omstreeks het 42ste levensjaar: hoort mijn werk (wat ik dan al lang heb gedaan), nog steeds bij mij? Deze zingevingsvragen kunnen te maken hebben met de vraag waarom ik hier op aarde ben.

Deze gebieden zijn met elkaar verweven maar kunnen ook afzonderlijk waargenomen worden. De psychische en psychiatrische problematiek staat centraal.
Bij Queeste kijken we op deze manier naar de hulpvraag van de cliënt. Afhankelijk van het antwoord op de vraag met welk van de vier gebieden de hulpvraag het meest te maken heeft, zullen wij ons hulpaanbod samenstellen.
Als de klachten bijvoorbeeld vooral met een tekort aan de levenskrachten te maken hebben, zullen we dus op dit gebied een aanbod doen, zoals uitwendige therapie. Meestal is er een combinatie van factoren waardoor we meerdere zorgmodules aanraden.
Uw behandelovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst beschrijft het advies en de overweging van de behandeling of therapie die u ondersteunt in uw genezingsproces.