De medewerkers van Queeste laten zich inspireren door het antroposofisch mensbeeld. Dit houdt onder andere in dat we de mens proberen te begrijpen, handelend uit zijn lichamelijke, zielsmatige en geestelijke impulsen. Zowel ieder individueel mens als de hele mensheid is in ontwikkeling. Elk mensenleven heeft hierin een unieke plaats en een eigen opgave. Deze opgave speelt zich af op bijvoorbeeld fysiek, verstandelijk of psychisch gebied. Dit wordt soms als probleem ervaren. Achter deze problemen schuilen ontwikkelingskansen die wij graag samen met de ander zichtbaar willen maken.

Deze zienswijze heeft direct invloed op onze grondhouding, waarin ieder mens als gelijkwaardig aan de ander wordt gerespecteerd. Ook zien wij hem of haar als verantwoordelijk voor het eigen leven. Het hangt van iemands draagkracht af in hoeverre deze verantwoordelijkheid alleen gedragen kan worden. Soms ontstaat uitdrukkelijke behoefte aan ondersteuning.
Wij willen deze ondersteuning bieden in de vorm die door de ander gewild wordt. Hier verwijst onze naam ook naar: de queeste, de essentie, een zoektocht naar het antwoord op een levensvraag.
Wij willen hierop ingaan, ons hiermee verbinden en samen op pad gaan om het antwoord te zoeken.