Queeste is een zorgaanbieder in Alkmaar. Wij bieden gespecialiseerd psychiatrisch onderzoek en behandeling (SGGZ), ambulante begeleiding, dagopvang en verblijfsmogelijkheden aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Tevens ondersteunen wij collega-instellingen met consultatie en expertise. Iedereen met een indicatie voor zorg of een verwijzing van de huisarts kan bij ons terecht.

De naam Queeste is terug te voeren op onze essentie: het ingaan op de vraag van een ander, om zich daarmee te verbinden en samen op pad te gaan in het zoeken naar een antwoord. In de literatuur wordt zo’n zoektocht bij een levensvraag een queeste genoemd. Door deze weg te gaan, inclusief de bijbehorende obstakels, ontwikkelt de mens zichzelf.

Wij gaan ervan uit dat ieder mens, een eigen innerlijke richting heeft. De ontdekking van deze richting gaat gepaard met vragen die soms heel complex zijn.

Queeste is in 2002 ontstaan op initiatief van de Raphaëlstichting.