Bij de Raphaëlstichting worden verschillende woonvormen aangeboden. De meest voorkomende is de woongroep. Deze groepen zijn voor het merendeel verticaal en heterogeen opgebouwd. Dat betekent dat de bewoners in leeftijd kunnen verschillen en ook een heel verschillende zorgvraag kunnen hebben. Hierdoor ontstaat er een onderling netwerk waar de ene bewoner iets voor de andere kan betekenen.

Bewoners hebben een eigen (slaap)kamer waarin zij op zichzelf kunnen zijn. Het accent van het leven ligt echter in de huiskamer, zodat er een beroep wordt gedaan op het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Het uitgangspunt van de begeleiding is de individuele ontwikkeling naar lichaam, ziel en geest. Zorg te verlenen aan iemand met een ontwikkelingsvraag betekent in dat geval meer dan alleen het waken over iemands fysiek en psychisch welzijn. Het gaat om het vinden en benutten van individuele ontwikkelingsmogelijkheden. Daarom zal de begeleider niet alleen de natuurlijke en huiselijke omgeving verzorgen, maar ook aan zijn eigen innerlijke houding werken. Want de innerlijke luisterkwaliteit van de medewerker is vaak bepalend voor de mate waarin een bewoner zijn intenties duidelijk kan maken.

Een belangrijk doel van de antroposofische gehandicaptenzorg is dat mensen zich kunnen thuisvoelen op aarde. Iemand met een ontwikkelingsvraag kan vaak hulp gebruiken om ‘goed in zijn vel’ te zitten en het aardse bestaan aantrekkelijk te vinden. De begeleider in het wonen wil daarom een goede sfeer scheppen waarin een mens kan voelen dat het waarde heeft om samen met anderen op aarde te leven.

Er zijn ook woongroepen alleen voor kinderen, voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), voor bewoners die verpleeghuiszorg nodig hebben of voor (jong)volwassenen die begeleid zelfstandig wonen.

Sommige woongroepen zijn gehuisvest in kleinschalige woon- en werkgemeenschappen buiten de instellingen. Voor meer informatie hierover, kijk op de websites van Breidablick, Scorlewald en Novalishoeve.

Logeren

De Raphaëlstichting biedt tevens op verschillende locaties logeren