Hieronder vindt u uitleg en een overzicht van de meest gebruikte hulpmiddelen. Dit overzicht is niet volledig. Elk jaar verandert er veel op het gebied van vergoeding van hulpmiddelen en onderstaand overzicht geeft dan ook alleen van veel voorkomende zaken aan wie wat betaalt.

  • De aanspraak op hulpmiddelen voor cliënten met een Wlz-indicatie is een erg complex geheel. Met een Handreiking wil het Zorginstituut de aanspraak op hulpmiddelen voor cliënten met een Wlz-indicatie verduidelijken en inzichtelijk maken. Omdat deze handreiking zelf ook nog zeer ingewikkeld kan zijn, is er ook een Vereenvoudigde publieksversie beschikbaar.
  • Indien u vragen heeft over vergoeding van hulpmiddelen die niet beantwoord kunnen worden door de locatie (de persoonlijk begeleider of behandelaars), dan kunt u contact opnemen met het Wie-Betaalt-Wat-Loket.

Hulpmiddel noodzakelijk in verband met de door de instelling gegeven zorg
Deze hulpmiddelen worden door de locatie van de Raphaëlstichting vergoed, of bovenbudgettair door het zorgkantoor.

Hulpmiddel voor algemeen gebruik en/of om het werk voor de medewerkers gemakkelijk te maken
De locatie stelt hulpmiddelen beschikbaar voor de begeleiders om passende zorg te kunnen geven. Hiervoor hoeft u zelf niets te betalen.

Hulpmiddel op maat gemaakt of alleen door uzelf te gebruiken
Soms heeft u een hulpmiddel nodig dat op maat is gemaakt. Soms heeft u ook hulpmiddelen nodig die alleen voor u nodig zijn vanwege uw beperking. Woont u bij de Raphaëlstichting met een ZZP-indicatie dan vallen deze hulpmiddelen meestal onder de Wlz-zorg en worden die ook voor u betaald (zie het schema zzp incl/excl. behandeling onderaan deze pagina). Of u wel of niet voor een hulpmiddel in aanmerking komt, wordt bepaald door een gekwalificeerd en deskundig paramedicus (bijvoorbeeld een ergotherapeut of een fysiotherapeut). Deze indicatiesteller van hulpmiddelen wijst u altijd vooraf op eventuele eigen kosten van hulpmiddelen.

Een bril, contactlenzen, gehoorapparaat en losse inlays/steunzolen worden niet vergoed via de Wlz, maar kunt u, als u daarvoor aanvullend verzekerd bent, declareren bij uw eigen zorgverzekering.

Voor orthopedische schoenen (inclusief bijbehorende inlays) en reparaties is een verwijzing van een gekwalificeerd en deskundig paramedicus van de locatie nodig. Vergoeding van reparatie van orthopedische schoenen wordt door de locatie bij het zorgkantoor aangevraagd. De reparatie moet wel uitgevoerd worden door een leverancier die een overeenkomst heeft met het betreffende zorgkantoor. Als de orthopedische schoenen worden gerepareerd door een schoenmaker die geen contract met het zorgkantoor heeft, dan komen de reparatiekosten ten laste van de locatie.

Mobiliteitshulpmiddelen
Woont u bij de Raphaëlstichting en heeft u een ZZP-indicatie dan verstrekt de locatie (met ingang van 1 januari 2020) – als dat nodig is – een (elektrische) rolstoel, aangepaste rolstoel, scootmobiel of individueel aangepaste fiets. Of u wel of niet voor een hulpmiddel in aanmerking komt, wordt bepaald door een gekwalificeerd en deskundig paramedicus (bijvoorbeeld een ergotherapeut of een fysiotherapeut).
De kosten voor reparaties en onderhoud voor mobiliteitshulpmiddelen verstrekt door de locatie, komen voor rekening van de locatie. Indien u een mobiliteitshulpmiddel heeft dat voor 1 januari 2020 verstrekt is door de WMO, dan komen deze kosten ten laste van de WMO.
Wettelijke richtlijn: Mobiliteitshulpmiddelen Wlz

Medicatie
Woont u bij de Raphaëlstichting en heeft u een indicatie inclusief behandeling? Dan betaalt de locatie de medicijnen die door de arts of medisch specialist zijn voorgeschreven en door de apotheek worden verstrekt. Ook voorgeschreven dieetpreparaten en voorgeschreven dieetvoeding komen ten laste van de locatie.

Als u een indicatie zonder behandeling heeft, loopt de betaling van medicatie via uw zorgverzekeraar. Ook hier geldt dat het om door een arts voorgeschreven medicijnen gaat, die onder de vergoedingsregeling van de zorgverzekeraar moeten vallen.

Medicatie die u zelf aanschaft en die niet onder de vergoedingsregeling vallen, moet u zelf betalen.

Overzicht

  U heeft een zzp indicatie voor verblijf met behandeling
  U heeft een zzp indicatie voor verblijf zonder behandeling

Product of dienst Wie betaalt wat?
Verpleeghulpmiddelen algemeen (hoog-laag bed, tillift en toebehoren, douchebrancard of rollator) Betaalt de locatie Betaalt de locatie
Verpleeghulpmiddelen individueel Betaalt de locatie Betaalt de locatie
ADL hulpmiddelen zelfzorg (hoog-laag bed, papegaai, bedrekbeschermers) Betaalt de locatie Betaalt de locatie
Woningaanpassingen
(electrisch bedienbare deuropeners, steunbeugels, etc.)
Betaalt de locatie Betaalt de locatie
Prothesen, orthesen, ligorthesen Betaalt het zorgkantoor, de locatie vraagt dit voor u aan Betaalt u zelf
Steunkousen (therapeutisch elastische kousen) Betaalt het zorgkantoor, de locatie vraagt dit voor u aan Betaalt u zelf
Maatwerk tilbanden Betaalt het zorgkantoor, de locatie vraagt dit voor u aan Betaalt het zorgkantoor, de locatie vraagt dit voor u aan
Aanschaf aangepaste (scheur)kleding Betaalt het zorgkantoor, de locatie vraagt dit voor u aan Betaalt u zelf
Aanschaf fixatiemateriaal Betaalt de locatie Betaalt u zelf, via ziektekostenverzekering
Aanschaf orthopedisch schoeisel
(inclusief inlays/steunzolen én grote en kleine reparaties orthopedisch schoeisel na garantietermijn)
Betaalt het zorgkantoor, de locatie vraagt dit voor u aan Betaalt u zelf, via ziektekostenverzekering
Anti-decubitus materiaal (bijv. matras) Betaalt de locatie Betaalt u zelf, via ziektekostenverzekering
Loophulpmiddelen (rollator bv) Betaalt de locatie Betaalt de locatie
(Elektrische)Rolstoel individueel gebruik (inclusief onderhoud en reparatie) Betaalt de locatie Betaalt de locatie
Rolstoel algemeen gebruik Betaalt de locatie Betaalt de locatie
Scootmobiel of individueel aangepaste fiets Betaalt de locatie Betaalt de locatie
Losse inlays/steunzolen Betaalt u zelf. Soms wordt dit vergoed via aanvullende ziektenkostenverzekering Betaalt u zelf. Soms wordt dit vergoed via aanvullende ziektenkostenverzekering
Bril, lenzen of gehoorapparaat Betaalt u zelf. Soms wordt dit vergoed via aanvullende ziektenkostenverzekering Betaalt u zelf. Soms wordt dit vergoed via aanvullende ziektenkostenverzekering