Administratiekosten
De locatie betaalt administratiekosten die te maken hebben met de Wlz-zorg. Andere kosten voor uw eigen administratie moet u zelf betalen (bijvoorbeeld het verzorgen van betalingen).

De (financiële) administratie kan een lastige klus zijn. U krijgt te maken met allerlei instanties, banken en regels. Meestal verzorgt uw wettelijk vertegenwoordiger (bewindvoerder) of familie het contact met deze organisaties.
De meeste locaties van de Raphaëlstichting bieden daarnaast een vorm van cliënt-basisadministratie aan (het doen en administreren van betalingen) in de vorm van een cliëntenkas, waar tegen betaling gebruik van kan worden gemaakt.

Gemeentebelastingen
Woont u op een locatie van de Raphaëlstichting, dan betaalt de locatie de gemeentebelastingen, zoals de afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting.

Overzicht