Scorlewald is een antroposofische zorginstelling in Schoorl. Zinvol werk, gemeenschapsvorming en een rijk cultureel leven staan er hoog in het vaandel. Scorlewald heeft diverse ambachtelijke werkplaatsen waar ook mensen die van buiten de instelling komen, in werken.

Over onze kernwaarden (gemeenschapsvorming, omgevingskunde, ontwikkelingsgerichte begeleiding, relatievorming, ritme en rituelen en beroepsontwikkeling) zijn mooie filmpjes gemaakt. Klik hier.

 

Scorlewald levert zorg aan cliënten met een indicatie voor verblijf, dagbesteding of dagbehandeling in groepsverband op basis van:
– Zorg In Natura (ZIN)
– Persoons Gebonden Budget (PGB)
– Contractzorg (onderaanneming)

Wonen
Scorlewald levert zorg aan cliënten met de volgende indicaties:
– ZZP (zorgzwaartepakket) 3VG t/m 8VG,
– ZZP 3 LG t/m 7LG
– ZZP ZG
– ZZP GGZ-C  3 t/m 6

Bij het maken van een juiste match tussen de vraag van de cliënt en het aanbod op Scorlewald worden ook locatie-specifieke inclusie- en exclusiecriteria gebruikt.
Ook cliënten met sectorvreemde ZZP’s kunnen eventueel worden aangenomen.
Tevens is er de mogelijkheid voor kleinschalig wonen.

Crisisopvang
Op Scorlewald is crisisopvang mogelijk via Meldpunt acute zorg

Dagbesteding
Op Scorlewald wordt voor volwassenen en jongeren een passende VG-dagbesteding geboden. Dit op grond van een indicatie BG-GRP (dagbesteding begeleiding in groepsverband).
De dagbesteding is het gehele jaar geopend met uitzondering van de vakanties. Op feestdagen is de dagbesteding gesloten.
De dagbesteding is geopend van maandag t/m donderdag van 9.00-17.00 uur, vrijdag 9.00-15:30 uur (9 dagdelen per week).

Voor omschrijvingen van de diverse indicaties voor wonen en dagbesteding en de zorgovereenkomst, klik hier.


Kosten voor aanvullende dienstverlening

– administratieve ondersteuning € 17,50 per maand
– waskosten privé-kleding € 25,00/€ 40,00 per maand
– culturele activiteiten + vakanties € 15,00 per maand