Hieronder ziet u een beknopt overzicht van de vormen van zorg die wij bieden aan volwassenen.

Ambulante begeleiding volwassenen
Queeste biedt gespecialiseerde ambulante begeleiding aan mensen waarbij sprake is van een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Wij maken hierbij geen onderscheid op basis van leeftijd of IQ. Onze ambulant begeleiders helpen de cliënt om de regie te behouden, om zo veel mogelijk zelfstandig deel uit te blijven maken van de samenleving.
Wilt u meer informatie? Klik hier.

Ambulante gezinsbegeleiding (opvoedondersteuning)
Ambulante gezinsbegeleiders ondersteunen u in de thuissituatie om u te helpen zich in de opvoeding te richten op de veiligheid en de ontwikkeling van uw kind of de kinderen. Samen met u en de jeugd en gezinscoach en uw netwerk worden afspraken gemaakt over de begeleiding en de samenwerking. Hiervoor worden doelen gesteld en een stappenplan gemaakt. Het is mogelijk dat gezinsondersteuning deel uit maakt van 1 Gezin 1 Plan. Meer informatie

Specialistische GGZ voor Jeugd en Volwassenen
Queeste biedt poliklinische specialistische GGZ (SGGZ). Wij doen onderzoek bij jeugdigen en volwassenen waarbij mogelijk sprake is van complexe en/of ernstige psychische problematiek (diagnostiek). Wanneer dit het geval is, kunt u ook bij ons terecht voor een behandeling op maat. Wij bieden naast reguliere GGZ therapieën ook antroposofische therapieën. Queeste hanteert geen IQ grenzen. Dat wil zeggen dat ook mensen met een verstandelijke beperking welkom zijn bij ons.
Wilt u meer informatie? Klik hier.
Wilt u informatie over de zorgpaden, klik hier.

Expertise en consultatie
Queeste beschikt over diverse specialisten, onder meer op het gebied van SGGZ diagnostiek en ambulante begeleiding. Wij stellen onze specialistische kennis beschikbaar aan collega-zorginstellingen.

Wilt u meer informatie? Klik hier.

Voor omschrijvingen van de diverse indicaties en voor meer informatie over de zorgovereenkomst , klik hier.

 

Queeste is onderdeel van de Raphaëlstichting, gevormd door diverse instellingen, zorgboerderijen, -tuinderijen, winkels en kinderdagcentra.