Queeste beschikt over diverse specialisten, onder meer op het gebied van specialistische behandeling, diagnostiek en ambulante begeleiding. Wij stellen onze specialistische kennis beschikbaar aan collega-zorginstellingen.

Door mee te werken aan het verbeteren van de zorg voor cliënten binnen andere instellingen en het vergroten van kennis van collega’s, verwijzers of studenten, dragen wij bij aan een verdere verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in het algemeen.

Wat zijn de mogelijkheden?
Vanuit onze afdeling Expertise en Consultatie is deze uitwisseling van deskundigheid mogelijk op alle door Queeste aangeboden GGZ/(L)VB behandel- en begeleidingsvormen, van diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen, tot het verzorgen van lessen, het geven van coaching en teamondersteuning van medewerkers van collega-zorginstellingen.

Naast de reguliere mogelijkheden voor psychiatrische consultatie is de GGZ Queeste aangesloten bij VICINO, van waaruit psychiatrische consultatie voor hierbij aangesloten huisartsen kan worden aangevraagd.