Queeste biedt gespecialiseerde ambulante begeleiding aan mensen waarbij sprake is van een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij ons terecht.

Wat is ambulante begeleiding?
Onze ambulant begeleiders zijn er om u te ondersteunen. Zij helpen u de regie te voeren over uw eigen leven, zodat u zoveel mogelijk zelfstandig deel kunt blijven uitmaken van de samenleving. Onze begeleiding wordt volledig afgestemd op uw vraag en op uw persoonlijke leefsituatie.

Ambulante begeleiding in de praktijk
We onderzoeken samen met u op welke manier wij u kunnen ondersteunen. We kijken samen naar wat er aan de hand is, wat nodig is en naar wat mogelijk is. Meestal komt de begeleider bij u thuis, maar soms kunnen er ook afspraken bij ons op kantoor gemaakt worden.

Onze begeleiders kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen bij:
– het zoeken naar passend werk, het herstellen van contacten of het zelfstandig gaan wonen;
– het inrichten van een sociaal netwerk;
– het ontwikkelen van vaardigheden ter versterking van uw zelfredzaamheid;
– het structureren en organiseren van een ontregelde leefomgeving;
– het leren omgaan met psychische en psychosociale beperkingen.

Onze visie op ambulante begeleiding
Wij vinden het belangrijk om uit te gaan van uw eigen kracht en die van de mensen in uw omgeving.
Een goede relatie met u is voor ons heel belangrijk. In onze visie gaan we ervan uit dat een mens veel meer is dan zijn problemen – wij kijken naar ‘heel de mens’. Uw kwaliteit van leven staat voorop. Respectvolle aandacht voor u, is voor ons een vanzelfsprekendheid.

Komt u in aanmerking voor ambulante begeleiding?
U heeft een indicatie nodig voor ambulante individuele begeleiding. Met die indicatie kunt u zich bij ons aanmelden. Tot voor kort werd deze indicatie afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Vanaf 1 januari 2015 bepalen de gemeenten (via de WMO) wie er in aanmerking komt voor individuele begeleiding. Op basis van de indicatie wordt bepaald hoeveel uur per week u begeleiding van ons kunt ontvangen.

Hoe meldt u zich aan?
Als u een indicatie heeft, kunt u zich telefonisch bij ons aanmelden. Wij maken dan een eerste afspraak met u. In een persoonlijk gesprek onderzoeken we samen wat uw vragen zijn en wat er nodig is om u te kunnen begeleiden. Vervolgens stellen we een dienstverleningsovereenkomst op en maken we samen met u een zorg- en handelingsplan.

Gecombineerde zorg binnen Queeste
Ambulante begeleiding kan binnen onze instelling gecombineerd worden met:
specialistische behandeling (SGGZ), klik hier.
verblijf/dagopvang voor jeugd (Het Molenhuis), klik hier