Het Molenhuis
Logeren, Dagopvang en Buitenschoolse opvang

Queeste alkmaar logeren en dagbesteding logeerhuis Het Molenhuis

Het Molenhuis van Queeste is een jonge, dynamische en kleinschalige organisatie die sinds 2004 midden in de Alkmaarse samenleving staat. Wij bieden zeven dagen per week diverse opvangmogelijkheden voor kinderen en jongeren met een verstandelijke, sociaal emotionele en/of meervoudige beperking. Dit sluit aan bij de behoefte van ouders/verzorgers die hun kinderen zo lang als mogelijk thuis willen laten opgroeien en die professionele ondersteuning nodig hebben om dit te realiseren.

Het Molenhuis biedt kinderen en jongeren een verantwoord en prettig verblijf. Wij hebben vijf logeerplekken en daarnaast bieden we dagopvang en buitenschoolse opvang in vaste groepen met vaste begeleiding. Dankzij onze kleinschalige aanpak is het mogelijk om met heterogene groepen (van diverse ontwikkelings- en leeftijdniveaus) te werken. Dit is een extra stimulans voor de algehele ontwikkeling van kinderen stimuleert.

Onze professionele en bevlogen begeleiders staan garant voor:
– een ontspannen woonsfeer in een gestructureerde omgeving;
– op ontwikkeling gerichte begeleiding.
– dagactiviteiten afgestemd op het kind en de groep
– continue pedagogische afstemming met ouders/verzorgers, gericht op de ontwikkeling van het kind/jongere, thuis en in Het Molenhuis

Professionele begeleiding
In Het Molenhuis zijn altijd professionele begeleiders aanwezig die zorgen voor structuur en veiligheid. Activiteiten worden zoveel mogelijk groepsgewijs ondernomen. Dat geeft houvast en zekerheid en het stimuleert samenwerken. Onze programma’s dragen bij aan de ontwikkeling van de kinderen en jongeren die bij ons verblijven. Dit houdt in dat de kinderen worden gestimuleerd met activiteiten die afgestemd zijn op hun kalenderleeftijd en ontwikkeling. Er wordt ook gezorgd voor rustmomenten; sommige kinderen hebben het nodig even bij te tanken. De kinderen worden positief aangesproken, ruzies worden goed opgelost en we zijn alert op pestgedrag. We houden rekening met de wensen en vragen van ieder kind en we houden nauw contact met de ouders/verzorgers. We bieden ieder kind een vertrouwd, veilig en prettig verblijf.

Hoe werken we?
De medewerkers van Het Molenhuis worden geïnspireerd door het antroposofisch mensbeeld. We zien het kind als uniek persoon, met zijn eigen individuele mogelijkheden en ontwikkelingsweg. We leven met een herkenbaar ritme in de dag, de week, de maand en  het jaar. Het huis is ingericht met natuurlijke materialen en er is speelgoed dat ruimte biedt aan de fantasie van het kind. We stimuleren het sociaal gevoel, de creativiteit en de omgang met de natuur en de maaltijden worden bereid met biologisch (-dynamische) producten. Al met al een fijne, warme plek in een huiselijke sfeer.

Komt een cliënt in aanmerking voor verblijf in Het Molenhuis?
Om in aanmerking te komen voor verblijf in Het Molenhuis, heeft een kind een indicatie nodig van de gemeente of vanuit  de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Op grond van deze indicatie bepaalt u als u indicatiesteller met uw client de financiering in de vorm van een PGB (Persoonsgebonden Budget) of ZIN (Zorg in Natura), om verblijf/opvang te bekostigen. Tevens stemt u met uw client en/of Het Molenhuis af voor welke vorm en hoeveelheid zorg het kind in aanmerking komt.

Waar kunt u Het Molenhuis vinden?
Het Molenhuis is gelegen aan de Frieseweg 106 in Alkmaar, onder de wieken van Korenmolen ‘t Roode Hert, naast speeltuin OKB en vlakbij de Oudorperpolder. In de directe omgeving is veel te doen en veel te beleven.

Wanneer kunnen kinderen/jongeren terecht in Het Molenhuis?
Het Molenhuis biedt zeven dagen per week logeeropvang, dagopvang en buitenschoolse opvang aan kinderen en jongeren tot ongeveer 20 jaar. Van maandag t/m vrijdag in de schoolweken sluit het logeren of de buitenschoolse opvang aan op de bestaande dagbesteding of schooldag elders. Logeren in het weekend begint op vrijdagmiddag en wordt afgesloten op zondagmiddag. In de schoolvakanties is er vakantieopvang. Logeren, dagopvang en buitenschoolse opvang is in diverse variaties mogelijk op deze dagen, afhankelijk van de wensen van de ouders, het kind en de samenstelling van de groep.

Aanmelden
Ouders/verzorgers en de indicatiesteller kunnen een kind telefonisch of schriftelijk aanmelden bij de coördinator van Het Molenhuis bij Queeste. In een persoonlijk gesprek nemen we alle wensen en mogelijkheden samen door,  om ervoor te zorgen dat de zorg maximaal aansluit op de zorgvraag van de ouders en het kind. U als indicatiesteller kan hierin actief betrokken worden.

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Queeste, via de contactgegevens onderaan deze website.

Verblijf in Het Molenhuis kan binnen Queeste gecombineerd worden met:
– Specialistische behandeling (SGGZ)
– Ambulante begeleiding