Voor algemene informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met:

Queeste (Openingstijden: ma. t/m vr. 8:30 – 17:00 uur)
Frieseweg 109
1823 CC Alkmaar
www.queeste.nl

t 072 566 01 66
f 072 566 01 60
e info@queeste.nl
Voor verwijzers:  infoqueeste@raphaelstichting.zorgring.nl

Behandelaren zijn ook rechtstreeks via hun eigen mailadres te bereiken (in overleg met de behandelaar).

Queeste werkt met een bereikbaarheidstelefoon bij spoed voor ingeschreven cliënten; het nummer ontvangen de cliënten van hun hulpverlener.

Online contactformulieren
Vul hier het contactformulier in voor uw oriënterende vraag voor:
– ambulante begeleiding volwassenen
– gezinsbegeleiding/opvoedondersteuning thuis (jonger dan 18 jaar).
– onderzoek en/of behandeling specialistische GGZ (jeugd en volwassenen)

Vul hier het contactformulier in voor uw oriënterende vraag voor:
– dagopvang en logeren