Breidablick staat open voor iedereen die op reguliere wijze is geïndiceerd. Iedereen is welkom, ongeacht zijn of haar maatschappelijke, levensbeschouwelijke, religieuze of etnische achtergrond.

Voor informatie over aanmelding kunt u terecht bij de afdeling zorgbemiddeling van het centraal bureau van de Raphaëlstichting. Klik hier voor meer informatie.

Wachttijden voor Breidablick

Wonen VG: wachttijd 1 tot 5 jaar
Wonen Verzorging & verpleging (V&V) waaronder niet-aangeboren hersenletsel (NAH): wachttijd 1 tot 5 jaar.
Dagbesteding: op Breidablick zelf is geen plaats voor nieuwe dagbesteders (wachttijd onbekend); op De Kosterij is wel dagbesteding mogelijk (geen wachttijd).