Als u zich wilt oriënteren op de zorgverlening van de Raphaëlstichting verzoeken wij u om uw zorgvraag in het kort te formuleren op één van onze aanmeldformulieren. Als bijlagen kunt u veilig informatie naar ons uploaden.

  • Uw oriënterende vraag voor wonen, dagbesteding, dagopvang en/of logeren, ambulante begeleiding volwassenen aanmelden
  • Uw oriënterende vraag voor onderzoek en/of behandeling specialistische GGZ, consult Arts verstandelijk gehandicapten (AVG) of gezinsbegeleiding/opvoedondersteuning thuis (jonger dan 18 jaar) aanmelden

Voor vragen of toelichting kunt u bellen met het Centraal Bureau van de Raphaëlstichting
Telefoon: 085 – 210 01 06

Meer over onze kernwaarden? Klik hier voor filmpjes en interviews.

Meer over de procedure van aanmelden? Klik hier voor een flyer over ons zorgaanbod.

Meer over waar u welke zorg kunt aanmelden? Klik hier voor een wegwijzer.

Meer over veilig informatie naar ons toesturen? Klik hier.