Uw opname in ons verpleeghuis betekent dat u medische en verpleegkundige zorg nodig hebt. Wij kunnen u deze zorg bieden en – door de aanvullende antroposofische therapieën – zelfs meer dan dat.
In onze zorgverlening staat u als bewoner centraal. Er wordt gewerkt met een zorgplan. Dit betekent dat de zorg en behandeling die u aangeboden wordt in nauw overleg met u of uw familie wordt vastgesteld. Regelmatig is er een bespreking over uw zorg en behandeling en ook tussentijds kunnen de zorg en behandeling worden aangepast aan uw behoefte. De specialist ouderengeneeskunde komt iedere week op de verpleegafdeling langs.

U kunt in het verpleeghuis te maken krijgen met diverse zorgverleners en therapeuten. Deze verzorgen de reguliere zorg en behandeling en de aanvullende antroposofische therapieën. Wij geven u hierbij een overzicht.

Zorgteam
Op de afdeling werkt een zorgteam onder leiding van de teamleider. De verzorgenden zullen u ondersteunen bij alle dagelijkse zorg die u nodig heeft, 24 uur per dag. Een van de verzorgenden wordt uw persoonlijke begeleider. Ook werkt er in het verpleeghuis een antroposofisch verpleegkundige die bepaalde aandoeningen, klachten kan verhelpen of doen verminderen via inwrijvingen, bad- en wikkeltherapie.

Specialist ouderengeneeskunde
Er werkt een specialist ouderengeneeskunde die wekelijks op de afdeling aanwezig is. Daarnaast zorgt hij (samen met andere specialisten ouderengeneeskunde) dat er 24 uur per dag een specialist ouderengeneeskunde oproepbaar is in noodsituaties. De specialist ouderengeneeskunde is naast zijn reguliere studie ook geschoold in de antroposofische geneeskunde. Vanuit deze kennis kan hij de aanvullende therapieën voorschrijven en kan hij u adviseren in ondersteunende antroposofische medicatie.

Fysiotherapie

 

 

De fysiotherapeuten werken met de gangbare fysiotherapieoefeningen. Daarnaast geven zij ook antroposofische therapie zoals ritmische massage, massage volgens Hauschka en badtherapie.

 

Kunstzinnige therapie

 

 

 

 

 

 

 

Tekenen, schilderen, boetseren kunnen uw welzijn verhogen, en ondersteuning bieden bij innerlijke ontwikkeling en verwerkingsprocessen.

 

Ergotherapie
De ergotherapeut is gespecialiseerd in het zoeken van oplossingen voor allerlei dagelijkse handelingen die soms door de ziekte bemoeilijkt zijn. Als u een rolstoel nodig hebt dan zal de ergotherapeut samen met u kijken welke geschikt voor u is. Als er aanpassingen nodig zijn in uw thuissituatie alvorens u weer naar huis kunt, dan kan de ergotherapeut u daarin adviseren.

Euritmietherapie

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt bewogen op het gesproken woord, klanken en muziek en dit heeft een ondersteunende werking bij uw gezondheid en/of welbevinden.

 

Diëtiek
Soms is het noodzakelijk dat u een speciaal dieet volgt. De Specialist Ouderengeneeskunde schakelt dan de diëtist in. Ook in situaties dat het eten en drinken moeizaam gaat kan de diëtist adviseren.

Muziektherapie
Luisteren naar of het zelf maken van muziek heeft invloed op uw lichamelijke functies. Dit kan stimulerend werken op uw gezondheid en welzijn.

Logopedie
Deze therapie wordt voorgeschreven bij slik-en spraakstoornissen.