De vriendenstichting van Rudolf Steiner Zorg tracht bij voortduring haar vriendenkring uit te breiden met mensen die willen bijdragen om de bewoners van Rudolf Steiner Zorg een stukje extra warmte en aandacht te bieden. Maar ook onze al bestaande vrienden nodigen wij graag uit voor hun onmisbare steun. Het geld dat u bijdraagt wordt zorgvuldig besteed en komt uitsluitend ten goede aan de bewoners. Met name die onderdelen die de AWBZ niet vergoedt en die het verpleeghuis nou net wel biedt: aanvullende zorg zoals kunstzinnige therapie, heileuritmie, bd-voeding en antroposofische medicatie worden bekostigd voor die bewoners die dit niet zelf kunnen opbrengen. Ook de zo belangrijke jaarfeesten worden uit uw bijdragen betaald.

De vriendenstichting heeft een nieuw bestuur wat zich op dit moment oriënteert op haar doelstelling en activiteiten. Hierover volgt in het najaar meer informatie.

Jan Huisman (penningmeester)
Ted van Schie ( secretaris)
Els van Beek ( voorzitter)

Wij vragen u vriendelijk ons bij de uitvoering van onze idealen te ondersteunen met een financiële bijdrage. U kunt uw bijdrage overmaken aan de penningmeester van de Stichting ‘Vrienden van de Rudolf Steiner Kliniek’ op girorekening NL34INGB0000785787 te Den Haag.

Namens alle bewoners en medewerkers van Rudolf Steiner Zorg alvast hartelijk dank voor uw hulp.

We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de resultaten van uw steun.

Het RSINnr.  van de stichting Vrienden van de Rudolf Steiner Kliniek: 816181767
Kvk-nummer:41149884

Bestuurders en de secretaris/penningmeester ontvangen geen honorarium

Per 1-1-2008 heeft de belastingdienst onze stichting aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). U kunt uiteraard zelf kenbaar maken voor welk doel uw bijdrage bestemd is.