De vriendenstichting van Rudolf Steiner Zorg tracht bij voortduring haar vriendenkring uit te breiden met mensen die willen bijdragen om de bewoners van Rudolf Steiner Zorg een stukje extra warmte en aandacht te bieden. Maar ook onze al bestaande vrienden nodigen wij graag uit voor hun onmisbare steun. Het geld dat u bijdraagt wordt zorgvuldig besteed en komt uitsluitend ten goede aan de bewoners. Met name die onderdelen die de AWBZ niet vergoedt en die het verpleeghuis nou net wel biedt: aanvullende zorg zoals kunstzinnige therapie, heileuritmie, bd-voeding en antroposofische medicatie worden bekostigd voor die bewoners die dit niet zelf kunnen opbrengen. Ook de zo belangrijke jaarfeesten worden uit uw bijdragen betaald.

De vriendenstichting overlegt met het huis welke doelen extra steun behoeven en schrijft ook diverse fondsen aan voor bijzondere projecten. Zo kwam met steun uit die hoek en de vriendenclub een fors bedrag bijeen waarmee de prachtige vleugel in de grote zaal aangeschaft kon worden. Inmiddels hebben bewoners, vrienden en genodigden kunnen genieten van een aantal mooie concerten door o.a. Nico de Rooij en Mary Osieck-Ybes. Het ligt in het voornemen deze concerten vaker te organiseren. In 2013 kon een bus worden aangeschaft.

Wij vragen u vriendelijk ons bij de uitvoering van onze idealen te ondersteunen met een financiële bijdrage. U kunt uw bijdrage overmaken aan de penningmeester van de Stichting ‘Vrienden van de Rudolf Steiner Kliniek’ op girorekening 785787 te Den Haag.

Names alle bewoners en medewerkers van Rudolf Steiner Zorg alvast hartelijk dank voor uw hulp.

We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de resultaten van uw steun.

Met vriendelijke groet,
Drs. J. Van Oosterhoudt
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Rudolf Steiner Kliniek

klik hier voor het jaarverslag 2017 van de Stichting Vrienden
klik hier voor de statuten van de Stichting Vrienden

Het RSINnr.  van de stichting Vrienden van de Rudolf Steiner Kliniek: 816181767
Kvk-nummer:41149884
Voorzitter van het bestuur: Johanna Van Oosterhout.
Secretaris en penningmeester van het bestuur: Herman Masthoff

Bestuurders en de secretaris/penningmeester ontvangen geen honorarium

Per 1-1-2008 heeft de belastingdienst onze stichting aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). U kunt uiteraard zelf kenbaar maken voor welk doel uw bijdrage bestemd is.