Het kan zijn dat u zich ten gevolge van uw ziekte of ouderdom moet voorbereiden op het levenseinde. Ook hierin kunnen en willen wij veel voor u betekenen.

Wij proberen u te steunen vanuit het vertrouwen dat het sterven een overgang naar een andere vorm van leven is, net zoals de geboorte van een mens een binnentreden in onze wereld is.

Vanuit dat inzicht, dat vertrouwen, is ons het sterven en de verzorging van een stervende niet vreemd en schenken wij daar gerichte aandacht aan. Wij proberen samen met de naasten goed te zoeken naar wat de stervende nodig heeft. Dit kan pijnbestrijding zijn, maar ook antroposofische therapieën en medicatie spelen hierbij een rol.