De kwaliteit van onze zorg

Onze medewerkers spannen zich in voor een goede kwaliteit van zorg. Belangrijk voor de kwaliteit is voor ons een respectvolle en aandachtsvolle bejegening. Gastvrij voor u en uw naasten.

Daarnaast staat kwaliteit ook voor professioneel handelen. Het werken volgens wettelijke kwaliteitsrichtlijnen (normen verantwoorde zorg). Rudolf Steiner Zorg is dan ook een ISO 9001 gecertificeerde instelling.

Vanuit de normen verantwoorde zorg werken wij conform de richtlijnen met een zorgleefplan, houden wij tweejaarlijks een onafhankelijk cliënttevredenheids- en medewerkerstevredenheidsonderzoek als instrument voor verbetering. Daarnaast monitoren wij gegevens die iets zeggen over de kwaliteit van zorg.

Wij zijn er trots op dat wij ten opzichte van andere instellingen al jaren een heel laag psychofarmaca-gebruik hebben , wij in principe geen dwangmaatregelen nemen en decubitus nauwelijks voorkomt.

Jaarverantwoording en kwaliteitsrapport/-verslag VG en VV.

U kunt onze kwaliteitsgegevens terugvinden op de site www.zorgkaartnederland.nl