Als u door ouderdom of ziekte beperkingen ondervindt waardoor u (al dan niet tijdelijk) niet meer in staat bent zelfstandig thuis te blijven wonen dan kunt u bij ons terecht. Op twee locaties in Den Haag – Nieuwe Parklaan 58 (Tobiashuis) en Randveen 64 (de Brug) – bieden we ouderenzorg.

Op beide locaties kunt u bij ons komen wonen. In het Tobiashuis wonen voornamelijk ouderen met een somatische zorgvraag en op de Brug ouderen met een psychogeriatische aandoening. Bij de keuze voor één van beide locaties kijken we samen met u naar uw mogelijkheden en wensen.
U wordt van harte uitgenodigd om uw eigen spullen mee van thuis te nemen zodat we uw eigen sfeer kunnen creëren.

Rudolf Steiner Zorg Tobiashuis
Tobiashuis
Het Tobiashuis is een kleinschalig huis. Er zijn ruime een- en tweepersoonskamers.
U kunt deelnemen aan een divers programma van dagactiviteiten dat u als bewoner wordt aangeboden.
Tobiashuis - wonen

In het Petit Café tegenover het Tobiashuis staat de koffie altijd klaar voor u en uw bezoek. Bij mooi weer zijn er diverse terrassen waar het goed vertoeven is.
De woensdagmiddag (14.30-16.30) is extra feestelijk bij ons.
De deelnemers aan de dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking hebben die dag heerlijke taarten voor u gebakken. Maar u kunt terecht voor een borreltje en een hapje.
Regelmatig wordt er ook live muziek gespeeld.

De brug wonen
De Brug
Als uw geheugen u in de steek laat kunt u terecht op de Brug. Hier geven we het leven met elkaar vorm in een veilige, huiselijke en kleinschalige woonomgeving.

Overdag bent u van harte welkom in de huiskamer, maar u kunt ook op uw eigen kamer verblijven. We proberen hier afwisseling in te brengen door samen in de mooie tuin van het zonnetje te genieten of in de huiskamers met allerhande activiteiten bezig te zijn.

“Mijn moeder wordt nu al weer bijna 3 jaar ontzettend goed verzorgd op de Brug. De aandacht voor de mensen en verzorging en dagbesteding zijn uitstekend. Geen klachten. Petje af voor alle personeel!”

Als u bij ons woont, wil dit meestal zeggen dat u niet meer goed in staat bent om zelfstandig hobby’s buitenshuis te onderhouden.
Activiteiten Rudolf Steiner Zorg

Om die reden zorgt ons activiteitenteam voor een breed scala aan mogelijkheden. Of u nu van schilderen, koken, lezen, muziek of spelletjes houdt, er is van alles te doen.
Het team organiseert regelmatig voorstellingen of uitjes. Kortom, voor ieder wat wils.

Rudolf Steiner Zorg _ St. Jansfeest
Vanuit onze visie op zorg besteden we veel aandacht aan de natuur en het jaarritme. Dit jaarritme wordt zichtbaar door de aankleding van de afdelingen en gemarkeerd door de jaarfeesten die we met elkaar vieren. Naast de bekende feesten zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren vieren wij ook andere jaarfeesten zoals het Michaëlsfeest en het St. Jansfeest.

Tijdens deze feesten wordt ervaren dat we een gemeenschap zijn waar mensen wonen en werken.

Vanuit onze antroposofische visie hechten wij veel waarde aan voeding van hoogwaardige kwaliteit. Waar mogelijk maken we voor het samenstellen van de maaltijden en tussendoortjes gebruik van verse, seizoensgebonden, biologische producten. Onze warme maaltijd wordt met zorg samengesteld door onze cateraar en bereid met biologische producten. Iedere dag kan er gekozen worden uit verschillende menu’s, waaronder een vegetarisch menu.
Naast de drie maaltijden verzorgen we uiteraard ook uw koffie, thee en andere dranken.
Uw opname bij ons betekent dat u medische en verpleegkundige zorg nodig hebt. Wij kunnen u deze zorg bieden en – door de aanvullende antroposofische therapieën – zelfs meer dan dat.

In onze zorgverlening staat u als bewoner centraal. Er wordt gewerkt met een zorgplan. Dit betekent dat de zorg en behandeling die u aangeboden wordt in nauw overleg met u of uw familie wordt vastgesteld. Regelmatig is er een bespreking over uw zorg en behandeling en ook tussentijds kunnen de zorg en behandeling worden aangepast aan uw behoefte. De specialist ouderengeneeskunde komt iedere week op de verpleegafdeling langs.

U kunt in het verpleeghuis te maken krijgen met diverse zorgverleners en therapeuten. Deze verzorgen de reguliere zorg en behandeling en de aanvullende antroposofische therapieën. Wij geven u hierbij een overzicht.

Zorgteam
Op de afdeling werkt een zorgteam onder leiding van de teamleider. De verzorgenden zullen u ondersteunen bij alle dagelijkse zorg die u nodig heeft, 24 uur per dag. Een van de verzorgenden wordt uw persoonlijke begeleider. Ook werkt er in het verpleeghuis een antroposofisch verpleegkundige die bepaalde aandoeningen, klachten kan verhelpen of doen verminderen via inwrijvingen, bad- en wikkeltherapie.

Specialist ouderengeneeskunde
Er werkt een specialist ouderengeneeskunde die wekelijks op de afdeling aanwezig is. Daarnaast zorgt hij (samen met andere specialisten ouderengeneeskunde) dat er 24 uur per dag een specialist ouderengeneeskunde oproepbaar is in noodsituaties. De specialist ouderengeneeskunde is naast zijn reguliere studie ook geschoold in de antroposofische geneeskunde. Vanuit deze kennis kan hij de aanvullende therapieën voorschrijven en kan hij u adviseren in ondersteunende antroposofische medicatie.

Fysiotherapie
De fysiotherapeuten werken met de gangbare fysiotherapieoefeningen. Daarnaast geven zij ook antroposofische therapie zoals ritmische massage, massage volgens Hauschka en badtherapie.

Kunstzinnige therapie
Rudolf Steiner Zorg mandela tekenen
Tekenen, schilderen, boetseren kunnen uw welzijn verhogen, en ondersteuning bieden bij innerlijke ontwikkeling en verwerkingsprocessen.

Ergotherapie
De ergotherapeut is gespecialiseerd in het zoeken van oplossingen voor allerlei dagelijkse handelingen die soms door de ziekte bemoeilijkt zijn. Als u een rolstoel nodig hebt dan zal de ergotherapeut samen met u kijken welke geschikt voor u is. Als er aanpassingen nodig zijn in uw thuissituatie alvorens u weer naar huis kunt, dan kan de ergotherapeut u daarin adviseren.

Euritmietherapie
Rudolf Steiner Zorg eurtmie
Er wordt bewogen op het gesproken woord, klanken en muziek en dit heeft een ondersteunende werking bij uw gezondheid en/of welbevinden.

Diëtiek
Soms is het noodzakelijk dat u een speciaal dieet volgt. De Specialist Ouderengeneeskunde schakelt dan de diëtist in. Ook in situaties dat het eten en drinken moeizaam gaat kan de diëtist adviseren.

Muziektherapie
Rudolf Steiner Zorg activiteiten muziek
Luisteren naar of het zelf maken van muziek heeft invloed op uw lichamelijke functies. Dit kan stimulerend werken op uw gezondheid en welzijn.

Logopedie
Deze therapie wordt voorgeschreven bij slik-en spraakstoornissen.

Rudolf Steiner Zorg kapel
Het kan zijn dat u zich ten gevolge van uw ziekte of ouderdom moet voorbereiden op het levenseinde. Ook hierin kunnen en willen wij veel voor u betekenen.

Wij proberen u te steunen vanuit het vertrouwen dat het sterven een overgang naar een andere vorm van leven is, net zoals de geboorte van een mens een binnentreden in onze wereld is.

Vanuit dat inzicht, dat vertrouwen, is ons het sterven en de verzorging van een stervende niet vreemd en schenken wij daar gerichte aandacht aan. Wij proberen samen met de naasten goed te zoeken naar wat de stervende nodig heeft. Dit kan pijnbestrijding zijn, maar ook antroposofische therapieën en medicatie spelen hierbij een rol.

U kunt gebruik maken van extra diensten.

  • U kunt indien gewenst gebruik maken van de wasserij Cleanleasefortex voor uw persoonlijke was. De kosten worden rechtstreeks aan u doorberekend. De ervaring is dat de kosten daarvan rond de € 90,- per maand liggen
  • Voor jaarfeest-vieringen, biologische eten, antroposofische medische therapie en behandeling vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 35,- per maand